Zwijsen voor school

Colofon

Zwijsen.nl is een product van Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg.

Deze website is ontwikkeld door Kruit en Dynamit in nauwe samenwerking met Uitgeverij Zwijsen B.V.. De foto op de home van www.zwijsen.nl werd gemaakt door August Swietkowiak (Corperate Identity-foto’s).

Copyright notitie

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Uitgeverij Zwijsen vereist.

Behoudens de in de krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, opgeslagen op een intern netwerk of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door afdrukken/fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever.

Contact

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoek wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:

  • telefonisch op 013 583 88 88 (klantenservice)
  • via het online contactformulier
  • via ons postadres: postbus 805, 5000 AV Tilburg

Deel met anderen