Waarom Zwijsen

  • Zwijsen is dé specialist in leren
  • Bekend van de basisschool
  • Voor 23:00 besteld, volgende werkdag in huis
  • Betalen zoals jij dat wilt

Wie bepaalt wanneer mijn kind naar groep 3 gaat?

Foto bij artikel Wie bepaalt wanneer mijn kind naar groep 3 gaat?

Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep 2 naar groep 3. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.

De 1 oktoberregeling: achterhaald
Veel scholen hanteren nog wel een leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. Die leeftijdsgrens komt voort uit een regeling voor de overgang van de kleuterschool naar de lagere school die tot 1985 bestond. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober 6 jaar zijn om naar de lagere school (nu dus groep 3) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober officieel afgeschaft.

Nog een jaar kleuteren, waarom?
De school kijkt, naast de kalenderleeftijd, met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Is je kind er klaar voor om in groep 3 langere tijd stil te zitten? In groep 3 begint het echte schoolse leren! Leren lezen en schrijven vergt een bepaalde mate van concentratie van je kind.

Ook het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van je kind kan een reden voor school zijn om je kind nog een jaar in de kleutergroep te willen houden.

Met name bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere gebieden kan het gebeuren dat ouders en leerkrachten van mening verschillen als het gaat om de overgang naar groep 3.

Goed overleg met de leerkracht
Op steeds meer scholen vindt goed overleg plaats tussen ouders en leerkrachten wanneer school of ouders twijfelen of een kind al naar groep 3 kan, of beter nog een jaar kan kleuteren. Lees de tips voor het tienminutengesprek om goed beslagen ten ijs te komen. Heeft je kind een ontwikkelingsvoorsprong, kijk dan eens bij de informatie over hoogbegaafdheid.

Alles weten over de leesontwikkeling van je kind?
Hoe ziet het leesonderwijs eruit in groep 3? En wat wordt er in de kleutergroepen al gedaan? Alles wat je wil weten over de leesontwikkeling, van peuter tot en met groep 4 en hoger, staat in het boek Mijn kind leert lezen van Ed Koekebacker en Marion van der Meulen. Het is een boek vol praktijkverhalen, weetjes en tips. Een uitstekend boek om de leesontwikkeling van je kind thuis goed te kunnen volgen en begeleiden.

 Omslag Mijn kind leert lezen