AbonnementsvoorwaardenZwijsen Abonneeservice
Antwoordnummer 9072

1000 VV Amsterdam

020 - 551 87 31 (Bereikbaar ma. t/m vr. van 08:30 tot 17:00)
zwijsenabonneeservice@weekbladpers.nl

Abonnement
Abonnementen gaan in bij ontvangst van het eerste nummer. Abonnementen hebben een minimale looptijd zoals vermeld in de aanbieding waarmee de abonnee heeft ingestemd.

Betaling voor abonnees
Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingstermijn wordt vastgelegd zoals je bij het aangaan van het abonnement hebt aangegeven. Betaling geschiedt per automatische incasso. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van een acceptgiro, hiervoor geldt echter een toeslag van € 2,-. Prijswijzigingen voorbehouden.

Welkomstcadeau
Indien bij het jaarabonnement een welkomstcadeau hoort, dan wordt dit binnen 2 weken na verwerking van het abonnementsgeld aan je verstuurd, tenzij anders staat aangegeven. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen als je de afgelopen 6 maanden geen abonnement hebt gehad. Abonnees woonachtig in het het buitenland kunnen alleen gebruikmaken van een introductiekorting.

Verzending abonnementen
Je ontvangt het eerstvolgende te verschijnen nummer, tenzij anders vermeld/aangegeven of tenzij je een latere ingangseditie hebt opgegeven. De rekening wordt verzonden naar het opgegeven factuuradres.

Opzeggen

Een abonnement op Rompompom en Maan roos vis stopt automatisch. Voor het beëindigen van een abonnement op Dolfje Weerwolfje geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd.  In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan.

Eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt automatisch teruggestort. Neem schriftelijk, telefonisch (020-551 87 31, bereikbaar ma. t/m vr. 08:00 tot 19:00) of per e-mail (zwijsenabonneeservice@weekbladpers.nl) contact op met Zwijsen Abonneeservice. Vermeld a.u.b. altijd je bezorgadres, rekeningnummer (plus eventueel afwijkende tenaamstelling) en de reden van je opzegging.

Wijziging (adres)gegevens
Via de Zwijsen Abonneeservice kun je je abonneegegevens aanvullen of wijzigen, of een adreswijziging doorgeven.

Abonnement met bezorgadres buiten Nederland
Voor (nieuwe) abonnees woonachtig in andere landen gelden andere abonnementsvoorwaarden. Je kunt contact opnemen met Zwijsen Abonneeservice te Amsterdam (telefoonnummer +3120-551 87 31).


Contactinformatie

E-mailadres

zwijsenwebshop@wpg.nl

Telefoon

020-551 87 31
(gebruikelijke belkosten)

Postadres

Uitgeverij Zwijsen BV
Postbus 805
5000 AV Tilburg

De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17 uur