‘Een hele goede voorbereiding op de zaakvakken’

‘Een hele goede voorbereiding op de zaakvakken’

Veilig de wereld in

Lieke Gruyters, leerkracht groep 3 van De Eerste Rith in Breda, werkt nu het tweede schooljaar met Veilig de wereld. Hoe bevalt haar het werken met deze methode?

Waarom kozen jullie voor Veilig de wereld in?

“We hadden een biologiemethode, maar die sloot niet aan bij Veilig leren lezen. We deden wat hapsnap aan wereldoriëntatie, maar niet gestructureerd. Dat kan met Veilig de wereld in wel. Er zit zo’n structuur en opbouw in Veilig leren lezen en dat zie ik ook terug in Veilig de wereld in. Kern 1 en 2 vragen de nodige investering, maar daarna pikken de kinderen het snel op. De kinderen kunnen er zelf mee aan de slag. De thematafel en knutselactiviteiten koppel ik ook aan Veilig leren lezen en we bekijken afleveringen van het tv-programma Huisje, boompje, beestje…. Op die manier ben je drie weken met één thema bezig. Daarmee is Veilig de wereld in een hele goede voorbereiding op de zaakvakken in groep 4 t/m 8.”

Wanneer zet je Veilig de wereld in?

“De ochtenden besteden we aan de hoofdvakken taal, lezen en rekenen. ’s Middags hebben de kinderen behoefte aan ander werk, ze kunnen immers niet de hele dag geconcentreerd bezig zijn. Dat is dus een prima moment om aan de slag te gaan met Veilig de wereld in. Elke week doen we een les uit het boekje en ik integreer het ook in het circuit. Ze kunnen de opdrachten van Veilig de wereld in dus ook zelf kiezen vanaf het planbord. De activiteiten zijn kort en de leerlingen kunnen ze ook zelfstandig uitvoeren. Die opdrachten ervaren de kinderen vooral als leuk, maar ze pikken er wel wat van op. Leerlingen zijn spelenderwijs bezig, ze zijn dingen aan het ontdekken en tegelijkertijd bezig met lezen. De opdrachten volgen ook mooi het leesniveau van de kernen van Veilig leren lezen. Bij de opdrachten spelen naast ontdekken en lezen nog meer factoren een rol. Leerlingen zijn namelijk ook bezig met samenwerken. Ze moeten overleggen, ze moeten iets uitleggen of ze moeten stil blijven, zodat een ander kind bijvoorbeeld een geluid kan horen. Daar leren ze allemaal weer wat van.”

De leerlingen kunnen de lessen dus goed volgen?

“Ja, met name de kinderen die de raketlijn of zonlijn volgen, kunnen dit niveau goed aan. Voor de zwakkere lezers is het soms lastig om zowel met technisch als begrijpend lezen bezig te zijn. Maar ik doe dingen voor, ik begeleid de kinderen en ik laat ook sterkere lezers samenwerken met zwakkere lezers. Of ik stop juist de goede lezers bij elkaar, zodat ik de andere kinderen goed kan begeleiden.”

Wat spreekt de kinderen aan?

“Wat ze erg leuk vonden om te doen was het bakken van koekjes. Dat viel samen met Sinterklaas, dus bakten we pepernoten. Dat slaat dan wel aan bij de kinderen. Wat ze ook leuk vinden was het spelen van gezelschapsspelletjes, zoals vier op een rij, ganzenborden en sjoelen. Wie neemt welke rol op zich? Je ziet ook wel welke kinderen thuis vaker spelletjes spelen. Je ziet ook dat elke gezin er bij bijvoorbeeld ganzenborden weer zijn eigen spelregels op nahoudt. Dus vraagt het van de kinderen ook weer inspanning om samen in de klas dezelfde regels af te spreken.”

Heb je veel materiaal nodig?

“Je hebt de ene keer wat meer materiaal nodig dan de andere. Ik heb inmiddels het materiaal zoveel mogelijk verzameld in bakken, zodat je het volgend jaar weer makkelijk kunt pakken. Het vergt van de leerkracht wel wat voorbereiding. Je kijkt van tevoren even wat je in de les nodig hebt. Maar dat staat precies en overzichtelijk beschreven in de handleiding.”

Toets je ook?

“Nee, ik geef geen cijfers, maar ik noteer wel of er interesse bestaat bij de leerlingen voor wereldoriëntatie. Na de proefjes of opdrachten bespreken we wat we gedaan hebben en dan weet je wel welke kinderen betrokkenheid tonen. Je ziet het ook aan het van thuis meenemen van spullen voor de thematafel. Sommige kinderen nemen informatieve boeken mee of in kern 8 bijvoorbeeld een kaartje voor een theatervoorstelling. Andere kinderen zijn nog nooit in een theater geweest, dus zij ontdekken dat hier. En dat is toch waar wereldoriëntatie voor bedoeld is.”

 

 

 

Deel met anderen