Veilig leren lezen

Veilig leren lezen

groep 3
www.veiliglerenlezen.nl

www.veiliglerenlezen.be


Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3 van de basisschool. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd. Daarmee geeft u de beste basis aan jonge lezers.


Veilig leren lezen in het kort

Online software in Veilig leren lezen

De nieuwe versie van Veilig leren lezen bevat een substantiële ICT-component die bestaat uit drie programma’s:

De programma’s hebben een samenhang die u in staat stelt om het onderwijs op maat te maken van uw groep en van individuele leerlingen. Bovendien kunt u door middel van de software voor thuis ouders betrekken bij het onderwijs.

Veilig leren lezen 2e maanversie

Met Veilig leren lezen 2e maanversie, uitgebracht in 2003 en bekend als maan roos vis, leert driekwart van de kinderen in Nederland lezen en spellen. Werkt u met Veilig leren lezen 2e maanversie? Dan kunt u extra differentiëren met de extra materialen van Veilig leren lezen 2e maanversie, zoals de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen, de Toetssite en de online software Lezen met Zoem.

Meer weten?

Op Veiliglerenlezen.nl vindt u meer informatie over de werking van de methode, de materialen, ouderbetrokkenheid en meer. Ook vindt u er diverse digitale bladerversies van materialen en handleidingen.

www.veiliglerenlezen.nl

Deel met anderen