Wereldoriëntatie

Jonge kinderen ontdekken de wereld nog als geheel. Ze gebruiken hun eigen belevingswereld en ervaring als referentiepunt en ontdekken met al hun zintuigen. Zwijsen sluit daar volledig bij aan met Veilig de wereld in: een unieke methode voor wereldverkenning in groep 3.

Deel met anderen