• Home
  • Abonnementsvoorwaarden
 Zwijsen voor school

Abonnementsvoorwaarden Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen Abonneeservice
Antwoordnummer 9072
1000 VV Amsterdam
020 - 551 87 31 (Bereikbaar ma. t/m vr. van 08:00 tot 19:00)
zwijsenabonneeservice@weekbladpers.nl

Abonnement
Abonnementen gaan in bij ontvangst van het eerste nummer. Abonnementen hebben een minimale looptijd zoals vermeld in de aanbieding waarmee de abonnee heeft ingestemd.

Betaling voor abonnees
Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingstermijn wordt vastgelegd zoals u bij het aangaan van het abonnement heeft aangegeven. Betaling geschiedt per automatische incasso. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een acceptgiro, hiervoor geldt echter een toeslag van € 2,- . Prijswijzigingen voorbehouden.

Welkomstcadeau
Indien bij het jaarabonnement een welkomstcadeau hoort, dan wordt dit binnen 2 weken na verwerking van het abonnementsgeld aan u verstuurd, tenzij anders staat aangegeven. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen als u de afgelopen 6 maanden geen abonnement hebt gehad. Abonnees woonachtig in het het buitenland kunnen alleen gebruik maken van een introductiekorting.

Verzending abonnementen
U ontvangt het eerstvolgende te verschijnen nummer, tenzij anders vermeld/aangegeven of tenzij u een latere ingangseditie hebt opgegeven. De rekening wordt verzonden naar het opgegeven factuuradres.

Opzeggen
Een abonnement op Rompompom, Maan roos vis en Leesleeuw stopt automatisch. Voor het beëindigen van een abonnement op Dolfje Weerwolfje, INKIE en Hoe overleef ik... geldt een opzegtermijn van 1 maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan.

Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de dag dat de opzegging Zwijsen Abonneeservice heeft bereikt. Eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt automatisch teruggestort. Neem schriftelijk, telefonisch (020-551 87 31, bereikbaar ma. t/m vr. 08:00 tot 19:00) of per e-mail (zwijsenabonneeservice@weekbladpers.nl) contact op met Zwijsen Abonneeservice. Vermeld a.u.b. altijd uw bezorgadres, rekeningnummer (plus eventueel afwijkende tenaamstelling) en de reden van uw opzegging.

Deze (nieuwe) voorwaarden gelden alleen voor abonnementen die na 1 december 2011 verlengd zijn. Abonnementen die reeds vóór 1 december 2011 verlengd zijn kunnen slechts aan het einde van de (nieuwe) abonnements-/betaalperiode worden beëindigd.

Wijziging (adres)gegevens
Via de Zwijsen Abonneeservice kunt u uw abonneegegevens aanvullen of wijzigen, of een adreswijziging doorgeven. 

Abonnement met bezorgadres buiten Nederland
Voor (nieuwe) abonnees woonachtig in andere landen gelden andere abonnementsvoorwaarden. U kunt contact opnemen met Zwijsen Abonneeservice te Amsterdam (telefoonnummer +3120-551 87 31).


Deel met anderen