Actievoorwaarden gratis speel- en leespakket

  1. De actieperiode loopt van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020. 
  2. Bij invoering van Schatkist editie 3 in de actieperiode ontvangt de school een speel- en leespakket ter waarde van € 167,- gratis.
  3. De aanschaffactuur van Schatkist editie 3 is gedateerd tussen 1 mei 2020 en 31 dec 2020.
  4. De actie is van toepassing bij invoering door een nieuwe gebruiker: de school heeft niet eerder met Schatkist editie 3 gewerkt.
  5. De invoering dient een minimale orderwaarde van € 1750,- (incl. BTW, excl. korting) te hebben.

Levering

  1. De school dient Schatkist editie 3 via de basisschoolleverancier te bestellen.
  2. Hierna wordt gecheckt of de invoering aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
  3. Communicatie over de actie voor scholen die beleverd worden door Heutink en Reinders verloopt via Heutink en Reinders.
  4. Communicatie over de actie voor scholen die beleverd worden door de Rolf Groep verloopt via Zwijsen.
  5. De levering van de speel- en leespakketten zal op 3 vaste momenten plaatsvinden, te weten eind september 2020, half november 2020 en eind januari 2021.