Stappenplan voor een goede herstart in de klas

Om een goede herstart van het onderwijs te maken, stellen we een aantal concrete handreikingen en materialen voor.

Geef de leerlingen een extra leuke of feestelijke start. Het is immers een speciaal moment om weer naar school te mogen in deze bijzondere tijd. Hier vind je tips voor een fijn welkom van je leerlingen.

Besteed in een openingsles aandacht aan het emotioneel welbevinden van de leerlingen. Ga met hen in gesprek over wat ze hebben meegemaakt, welke gevoelens ze daarbij hadden en hoe ze zich nu voelen. Doe dit zoveel mogelijk als groep of in subgroepen, zodat de leerlingen elkaars ervaringen horen en daarop kunnen reageren. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en ook elkaar tot steun zijn. Ondersteun de leerlingen ook in de komende periode. Vooral in het omgaan met heftige emoties en omstandigheden. Zwijsen heeft materiaal gemaakt om op een eenvoudige en speelse wijze inzicht te krijgen in de beleving van en emoties tijdens de afgelopen periode. Gebruik dit als aanknopingspunt om een gesprek hierover te starten met de leerlingen. 

Bespreek met de leerlingen wat ze de komende periode kunnen verwachten in het onderwijsaanbod en wat er van hen wordt verwacht. Om hierin te ondersteunen, is er voor diverse methodes een plan van aanpak opgesteld. Deze methodeplannen helpen je ook bij de volgende punten.

Inzicht in de ontwikkeling van je leerlingen

Zorg dat je snel inzicht krijgt in waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. Voor een deel kunnen de contactmomenten en ingeleverde opdrachten tijdens het afstandsonderwijs als input dienen hiervoor. Om een completer en actueler beeld te krijgen, raden we aan om ook een planning te maken waarin de gemiste methodegebonden toetsen terugkomen.

Hanteer daarbij de normen voor het moment waarop die toetsen in eerste instantie afgenomen zouden worden. Zie dit als een peiling en niet als een absolute toetsing. Communiceer dit ook op deze wijze naar de kinderen en ouders om onrust te voorkomen; dit zijn géén reguliere toetsen, maar peilmomenten voor jou als leerkracht omdat de instructie en oefening in de afgelopen periode niet optimaal is geweest. Je wilt in deze bijzondere situatie beter in beeld krijgen waar de kinderen op dit moment staan in hun kennis en vaardigheden.

  • Bepaal op basis van deze peiling welke leerlingen extra instructie en begeleiding nodig hebben en plan dit in. Neem hierin ook de oefeningen voor thuis mee en communiceer dit naar de ouders.
  • Bekijk ook waar de groep als geheel extra ondersteuning nodig heeft en plan herhalingslessen in om die kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Bepaal als schoolteam welke vaardigheden (bijvoorbeeld lezen en rekenen) prioriteit hebben.
  • Blijf in de eerste weken de stof van de afgelopen periode voldoende herhalen en bied ook herhalingsoefeningen aan.
  • Plan dit alles zo vroeg mogelijk in, zodat het rooster voor de nieuwe instructiestof en de nieuwe toetsplanning niet teveel uitloopt.

Hiermee hopen we dat leerlingen snel weer in een ritme komen, dat ze vertrouwen hebben in zichzelf en in de toekomst, en dat ze zich gesteund voelen door hun omgeving.

Lesopafstand.nl

Voor een schoolbrede insteek verwijzen we naar de website po.lesopafstand.nl, een samenwerking tussen Kennisnet, PO-Raad en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Praktische tools voor een goede herstart

Op onze webpagina Terug naar school vind je meer praktische tools voor een goede herstart.

Wil je dit stappenplan nalezen, printen of bewaren, download hier het pdf-bestand Stappenplan terug naar school.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje