Weer van start: terug naar school na coronacrisis

Leerlingen komen straks na een lange periode terug op school. Een periode waarin het onderwijs niet optimaal is geweest en er wellicht hiaten zijn ontstaan in de ontwikkeling. We raden aan om dit op te vangen via een overgangsperiode van herhaling en toetsing in de eerste paar weken na aanvang van het reguliere schoolonderwijs. Alle tips voor een goede start lees je op deze pagina.

Tips voor deze overgangsperiode: 

  • Start met een openingsles, waarin ruimte is voor het bespreken van angsten en gevoelens van de leerlingen (er is misschien iemand heel ziek geweest, overleden, stress thuis of angst voor het vervolg). Bespreek ook met de leerlingen hoe de lessen de komende weken worden ingedeeld  
  • Het is belangrijk om weer een zo compleet en goed mogelijk beeld te krijgen van waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. We raden aan om een planning te maken voor het afnemen van gemiste methodegebonden toetsen voor de stof die in de afgelopen periode aan de orde is geweest.
    • Hanteer daarbij de normen voor het moment waarop die toetsen afgenomen hadden moeten worden. Zie dit echter als een peiling en niet als een absolute toetsing, juist vanwege het feit dat de instructie in de afgelopen periode niet optimaal is geweest.
    • Bekijk welke leerlingen extra instructie en begeleiding nodig hebben op basis van deze peiling en plan dit in. Bekijk ook waar de groep als geheel het meest op uitvalt, om daar herhalingslessen voor in te plannen om die kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Geef hierbij prioriteit aan de vaardigheden voor lezen en rekenen.  
  • Blijf in de eerste weken de stof van de afgelopen periode voldoende herhalen en bied ook herhalingsoefeningen aan.  
  • Plan het bovenstaande zo vroeg mogelijk in, dusdanig dat het rooster voor de nieuwe instructiestof en de nieuwe toetsplanning niet teveel in het gedrang komt.

Lees meer over de visie van Zwijsen op het thuisonderwijs.

Bekijk ook de pagina Terug naar school voor tips en opstartplannen per methode.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje