Huisstijl Zwijsen-producten

Op deze pagina vind je de huisstijlgids Zwijsen-producten, met informatie over het Zwijsen-logo en de toepassing ervan in Zwijsen-uitgaven en promotiemiddelen.

Voor gebruik van het Zwijsen-logo in producten die niet van Zwijsen zijn, is een andere huisstijlgids beschikbaar. Deze vind je op de pagina Huisstijlgids Zwijsen voor uitingen van partners.

Opbouw Zwijsen-logo

logo blauw en logo wit

Het logo van Zwijsen is opgebouwd uit 6 gekleurde vlakjes, de naam Zwijsen en een pay-off. De vlakjes hebben een eigen, vaste kleur en de letters z w ij s e n zijn wit. Het blauwe vlakje is gekanteld naar rechts.

De achtergrond is wit of blauw. Bij gebruik op de blauwe achtergrondkleur valt het blauwe vlakje weg en ontstaat een ‘negative space effect’.

2 pay-offs

De pay-off is wit of blauw, afhankelijk van de achtergrond en heeft een vaste plaats onder het logo. De standaard pay-off is 'Breng leren tot leven'. Wanneer het logo specifiek gebruikt wordt voor de consumentenmarkt, wordt als pay-off 'Sluit aan bij school' gebruikt.

logo 2 payoffs

Richtlijnen logogebruik

Het logo wordt bij voorkeur in kleur gebruikt, of op een volvlak, of met transparantie in de bovenste helft. Bij gebruik op een volvlak is de achtergrond in dezelfde kleur blauw als het blauw van het vakje met de ij, of de achtergrond is wit. De pay-off is blauw op het witte vlak en wit op het blauwe. De kleuren mogen niet veranderd worden.

Elk logobestand heeft de minimale ruimte rondom het logo in zich. Deze ruimte mag niet worden afgesneden. Bij vergroten of verkleinen schaalt deze ruimte mee.

Wanneer gebruik van het logo in kleur niet mogelijk is, zijn varianten in grijswaarden en zwartwit voorhanden. De versie in grijswaarden wordt gebruikt op een wit vlak, de zwarte en witte varianten kunnen zonder achtergrond gebruikt worden, maar moeten wel de denkbeeldige ruimte om zich heen hebben.

In de Huisstijlgids Zwijsen staat de complete uitleg over logovarianten, maatvoering, fonts, kleuren en bestandssoorten. De meest recente versie kun je altijd op deze pagina downloaden. Lees de gids goed door voor het juiste logogebruik.

Huisstijlgids Zwijsen

Downloaden van templates

We bieden je het Zwijsen-logo in 4 sets aan. Je kiest de juiste toepassing (drukwerk of online) en de juiste pay-off ('Breng leren tot leven' of 'Sluit aan bij school'). Heb je de juiste set gedownload, dan kies je op basis van de richtlijnen in de Huisstijlgids het gewenste logo voor je uiting.

Sets met logo's voor drukwerk

Zwijsen-logo's met pay-off 'Breng leren tot leven' - drukwerk
Zwijsen-logo's met pay-off 'Sluit aan bij school' - drukwerk

Sets met logo's voor online

Zwijsen-logo's met pay-off 'Breng leren tot leven' - online
Zwijsen-logo's met pay-off 'Sluit aan bij school' - online

Downloaden van templates

We bieden je templates van opmaakbestanden in 2 sets aan: templates educatief en templates consumentenmarkt. Heb je de juiste set gedownload, dan kies je op basis van de toelichting in de Huisstijlgids het juiste bestand.

Templates voor drukwerk educatief
Templates voor drukwerk consumentenmarkt