Doel Estafette in de bovenbouw: zelfredzaamheid in het voortgezet onderwijs

Leerlingen in groep 7 en 8 vragen om een andere aanpak. Uiteraard onderhouden we bij Estafette editie 3 het technisch lezen goed in de bovenbouw. Maar het zwaartepunt komt te liggen op begrijpend lezen, studerend lezen en studievaardigheden. De leerlingen gaan actief aan de slag met bestaande teksten over onderwerpen die aansluiten bij hun eigen belevingswereld.

Vraag een presentatie aan  of bekijk een van onze webinars

Per week zijn er drie lessen:

 • basisles
 • vervolgles
 • les studerend lezen en studievaardigheden

Je geeft de lessen aan de hand van de Leerkrachtsoftware waarbij de leerlingen aan de slag gaan in leeswerkboeken. Ze gaan dus echt ín de teksten onderstrepen, omcirkelen en aantekeningen maken. Waarbij ze veel samenwerken en er veel interactie is. Geïnspireerd op close reading.

Bekijk het filmpje en lees hieronder meer.

De teksten zouden ze zo in het dagelijks leven tegen kunnen komen en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Om zo de leesmotivatie erin te krijgen én te houden. Dus geen teksten gekunsteld geschreven op de hoogste AVI niveaus.  

Technisch lezen wordt onderhouden en uitgebouwd naar de hogere AVI niveaus t/m AVI plus. Hiervoor gebruiken we net zoals in groep 4-5-6 de Vloeiend & vlot boekjes. Per les staan er nu meerdere woordtypen centraal. 

Daarnaast vloeiend lezen met extra keuzeteksten uit het leeswerkboek. 

Jaarplanning

Elk jaar is opgedeeld in een M en een E deel. En per deel zijn er twee leerstofpakketten, A en B. Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken. In totaal zijn dat dus 4 x 8 weken = 32 lesweken leesonderwijs in een schooljaar. Tussendoor zijn er verschillende toetsmomenten.

Studerend lezen

Naast leesbegrip besteden we in groep 7 & 8 veel aandacht aan studerend lezen en studievaardigheden. Zodat leerlingen in de bovenbouw goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.

Vanaf augustus 2020 starten

De ontwikkeling en realisatie van de methode voor groep 7 & 8 is in volle gang. In augustus 2020 kun je ook in deze groepen starten met Estafette editie 3.

Leesseries groep 7 en 8 nu al beschikbaar

Voor het vrij lezen op school én thuis is de Leesseries Estafette ontwikkeld waarin variatie en leesplezier voorop staan. De leesboeken zijn geschreven door bekende kinderboekenschrijvers en voorzien van prachtige tekeningen van populaire illustratoren. De leesboeken zijn nieuw verschenen. Bekijk ze hieronder. De boeken zijn ook per pakket te koop: pakket leesserie Estafette groep 7 en pakket leesserie Estafette groep 8

Leesboeken van Estafette editie 3 voor groep 7 en 8

Lach smakelijk!

Leesserie Estafette
AVI: 
E6
Annemarie Bon
0

Siddernacht

Leesserie Estafette
AVI: 
E6
Cis Meijer
0

Ik ben Katman

Leesserie Estafette
AVI: 
E6
Marcel van Driel
0

Klantenservice

Heb je een vraag of een opmerking over de nieuwe methode Estafette editie 3? Neem dan contact met ons op! Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur, per mail (klantenservice@zwijsen.nl) of telefonisch op 013 583 88 88.

Waarom Estafette editie 3?

 • Bekendste leesmethode
  Al jaren de meest gebruikte leesmethode van Nederland
 • Hoge leesresultaten
  Estafette heeft keer op keer bewezen voor de beste leesresultaten te zorgen

 • Passend leeronderwijs
  Daagt risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers op het eigen niveau uit

 

Verdiep je meer in Estafette editie 3