Acht veel gestelde vragen over dyslexie 

11 mei 2017

Denk je dat jouw kind misschien dyslexie heeft? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen omtrent dyslexie en de behandeling daarvan. 

1. Ik heb weleens gehoord dat kleuters die moeite hebben met de dagen van de week later vaker gediagnosticeerd worden met dyslexie. Klopt dat of is het een fabel?

Er is geen systematisch onderzoek gedaan of dit werkelijk zo is. We kunnen het noch bevestigen noch ontkennen.

2. Ouders komen nog te vaak bij dubieuze "behandelaars" terecht. Betere voorlichting is hard nodig. Wat vinden jullie daarvan?

Dat vinden wij ook. Kijk op  de site van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) , daar zitten geen dubieuze behandelaren tussen. Vraag altijd naar effectstudies van de behandelaar.

3. Merk je ook vaak de lange afwachtende houding van scholen bij vermoedens dyslexie?

Bij sommige scholen is dit inderdaad het geval. Als ouder is het belangrijk om toch assertief te zijn. Scholen hebben allemaal een leerlingvolgsysteem waarin de lees- en spellingvaardigheden per kind bijgehouden wordt. Vraag hiernaar!

4. Is een dyslexietest in groep 4 niet te laat?

De diagnose kan gesteld worden vanaf eind groep 3. Het is niet te laat in groep 4 maar wanneer er dyslexie in de familie zit dan is het wel zaak om zo snel mogelijk onderzoek te doen als er lees/ en-of spellingproblemen optreden.

5. Wat is de meest herkenbare handeling van dyslectische kleuters?

Kleuters hebben wel eens woordvindingsproblemen, problemen met het onthouden van namen en rijmen. Maar bij kleuters kan nog geen dyslexie gediagnosticeerd worden! Bij zogeheten risicokinderen zijn deze vaardigheden vaak wel minder ontwikkeld.

6. Juist lezen is zo'n straf voor dyslectische kinderen, kan een e-reader kinderen helpen?

Een e-reader kan het plezier in lezen wellicht verhogen, als je kind hierdoor meer gaat lezen is dat altijd goed! Maar het is zeker geen 'behandeling' van dyslexie. Voorbeelden van software die teksten echt voorleest zijn Claroread, Sprint en Kurzweil. Dat kunnen goede hulpmiddelen zijn bij examens in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld.

7. Waar vind ik goede bijles, een RT'er of dyslexiebehandelaar?

Kijk op Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)  voor specialisten in dyslexiebehandeling. Voor bijles in een bepaald vak waarin je kind achterloopt al dan niet als gevolg van de dyslexie kun je het beste in de buurt op zoek gaan. Vraag het eens na bij de leerkracht. Voor een RT'er kijk je op site van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers: www.lbrt.nl

8. Kan mijn kind ooit op hetzelfde leesniveau komen als leeftijdgenoten?

Bij een kwaliteitszorgverlener is de behandeling van dyslexie effectief. Er kunnen door dyslectici gemiddelde lees-en spelling scores behaald worden na behandeling! Een dergelijke behandeling gaat verder dan alleen veel oefenen met lezen. 

Kinderboekenserie: Zoeklicht dyslexie

Kinderen met dyslexie krijgen weer lol in het lezen met de boeken en materialen van Zoeklicht Dyslexie. Zoeklicht dyslexie is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 (vanaf 7 jaar).

Het boek 'Saar sloddervos' bijvoorbeeld, is geschreven op AVI E5, in het speciale lettertype Zwijsen dyslexiefont. Speciale flappen voor- en achterin beelden de hoofdpersonen af en lastige woorden. Moeilijke woorden worden in de tekst steeds herhaald. Daardoor worden ze steeds makkelijker leesbaar. Het is gedrukt op getint papier, wat de leesbaarheid verbetert, en er staan mooie kleurenillustraties in.

Er zijn nog geen reacties.