Eindtoets groep 8 2020: wat je écht moet weten als ouder

7 februari 2020

eindtoets-groep8-thumbnailpngVanaf half april is het weer zover: kinderen in groep 8 maken dan de eindtoets. Tijdens deze toets krijgen leerlingen twee verplichte onderdelen: taal en rekenen. Wereldoriëntatie is facultatief. Er zijn vijf verschillende soorten eindtoetsen waaruit basisscholen kunnen kiezen en de afnameperiode vindt tussen 15 april en 15 mei plaats. De belangrijkste informatie over de eindtoetsen op een rij, zodat je goed op de hoogte bent als ouder!

Inhoud

Nieuwe ontwikkelingen rondom de eindtoets

Sinds schooljaar 2019/2020 zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Daarnaast is het vanaf dit schooljaar mogelijk voor scholen om de Centrale Eindtoets digitaal en adaptief af te nemen. Dit houdt in dat de toets zich aanpast aan het individuele niveau van de leerling, tijdens de afname van de toets. In 2019 was de Centrale Eindtoets alleen op papier te maken.

Schooladvies is leidend

Iedere leerling van groep 8 krijgt voor 1 maart van de school een schooladvies. Dit advies is gebaseerd op leerprestaties, aanleg en de ontwikkeling van het kind tijdens de gehele basisschooltijd. Naast het schooladvies, krijgen leerlingen ook een toetsadvies na het maken van de eindtoets.

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de toelating van kinderen niet laten afhangen van het resultaat dat uit de eindtoets komt. Het schooladvies is hierin dus leidend. Wanneer het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, moet de basisschool het schooladvies herzien. Voor deze herziening is de school verantwoordelijk en het heeft de voorkeur om hierin te overleggen met ouders/verzorgers. De combinatie van deze adviezen zorgt voor het advies voor het brugklastype dat het beste past bij je kind.

Alles over de regelgeving rondom de eindtoetsen

Wanneer de eindtoetsresultaten van je kind lager zijn dan het schooladvies, dan mag de school het advies niet bijstellen. In de brochure van het College voor Toetsen en Examens lees je alles over de regelgeving rondom de eindtoets. Ook vind je hier de exacte afnamedata en inhaalmogelijkheden.

Welke eindtoetsen zijn er?

Sinds het schooljaar 2014/2015 is het afnemen van een eindtoets in groep 8 verplicht. Tot 2015 was de Cito-toets de enige toets in Nederland hiervoor. Sindsdien zijn er nieuwe alternatieven. In totaal zijn er vijf aanbieders:

Wil je meer weten over de eindtoetsen? In ons interview met leerkracht Kevin Meijers lees je hoe groep 8 van basisschool de Biezenkring in Dongen omgaat met toetsen in de klas. Of lees meer over het belang van de eindtoets. Is jouw kind snel zenuwachtig voor toetsen en testen? Bestel dan De Spiekfabriek in onze webshop, een leuk toneelleesboek over spieken en toetsen. Leuk voor de ontspanning en ter voorbereiding op die spannende periode in april!

Er zijn nog geen reacties.