Engelse kinderboeken: laagdrempelige manier om Engels te leren

13 december 2017

Op veel scholen hoort Engels in de groepen 6, 7 en 8 al bij het vaste lesprogramma. En steeds meer geldt dit ook voor groep 5 of nog eerder. Toch is er vaak wat zorg bij leerkrachten over het aanbieden van Engelse boeken in de lagere groepen. Kunnen leerlingen het verhaal volgen? Begrijpen ze alle woorden? En hoe zorg je ervoor dat je leerlingen geen verkeerde uitspraak aanleren? Onlangs verscheen hierover een artikel in het blad JSW. Volgens Rick de Graaff, hoogleraar effectief vreemdetalenonderwijs verbonden aan de Universiteit Utrecht, zijn die zorgen niet nodig.

Woordenschat ontwikkelen

Uit onderzoek blijkt dat extensief lezen in een andere taal – zoals in het Engels, een hele goede manier is om de woordenschat te ontwikkelen en de taal te gebruiken. Ondanks dat de twee talen totaal verschillende spellingsystemen hebben, pikken leerlingen met een redelijke belangstelling voor het Engels de woorden en zinnen spelenderwijs op. 'Je vraagt echt niet te veel van leerlingen om ze Engelse teksten te laten lezen in de middenbouw. Als leerkracht heb je snel genoeg door of je leerlingen het verhaal volgen of iets meer uitleg nodig hebben. Ook als kinderen niet alle woorden begrijpen, hoeft dat voor het grotere geheel niet uit te maken. Vergelijk het maar eens met een leesboek in het Nederlands: ook dan zullen kinderen niet alle woorden begrijpen, maar toch het verhaal kunnen volgen.'

Weinig risico op verkeerde uitspraak

Het risico op het ontwikkelen van een verkeerde uitspraak is volgens De Graaff niet groot: ‘Al zou het al zo zijn dat sommige kinderen woorden verkeerd uitspreken, dan trekt dat wel weer bij naarmate ze meer taalcontact hebben en taalvaardiger worden.  Luisterboeken of ondersteunende luisterfragmenten vormen helemaal een goede toevoeging.’

Zet plezier voorop

Het is voor leerkrachten belangrijk om het plezier in het lezen voorop te laten staan. Bied dan ook goed verwerkingsmateriaal aan, toegespitst op wat een kind (al) kan. 'Verplicht niet te veel. Laat de keuze aan de kinderen zelf, en biedt een goede opbouw aan. Merk je als leerkracht dat leesboeken nog te moeilijk zijn voor sommige kinderen, kijk dan of er alternatieven zijn, zoals het aanbieden van stripboeken. Voor andere kinderen zijn prentenboeken juist geschikt en passend bij hun niveau.'

Serie Books 4 You, speciaal voor kinderen die Engels leren

Books 4 You zijn Engelse boeken voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Originele Engelse titels die zijn bewerkt voor de Nederlandse markt. Alle boeken zijn voorzien van mooie illustraties. Bovendien heeft elk boek een handige, uitklapbare woordenlijst die hulp biedt bij het lezen. 'Een mooie laagdrempelige ondersteuning om Engels te leren', aldus De Graaff.

Engelse strip: Lost in London

Blader bijvoorbeeld eens door het boek Lost in London, geschreven en getekend door Rick de Haas (bekend van de Mees Kees-illustraties). Het Engelse stripboek bevat twee verklarende woordenlijsten die je links en rechts kunt uitvouwen, zodat je deze steeds bij de hand hebt terwijl je het boek leest. Het boek sluit af met een quiz om in tweetallen te spelen, want zoals leesbevorderaar Adain Chambers vertelt: ‘Pas als je erover praat, weet je wat je hebt gelezen.’

Bekijk de serie Books 4 You

Bron: landvanlezen.nl en JSW, december 2017

Er zijn nog geen reacties.