Interview met Zwijsen-directeur Ludo Stroobants: de trends voor 2019

7 februari 2019

‘Ons belangrijkste doel is dat we ervoor zorgen dat leerkrachten op een zo goed mogelijke manier hun werk kunnen uitvoeren. Dat we ze helpen en ontzorgen’, vertelt Ludo Stroobants, directeur van Uitgeverij Zwijsen. ‘We zien dat leerkrachten effectief minder tijd over hebben om alles te kunnen doen in de uren die ze hebben. Daarom bieden we ze gebruiksvriendelijke methodes en aanvullend materiaal aan, dat hen helpt hun werk goed te kunnen doen’, gaat Ludo verder.

Werkdruk

‘Werkdruk is een thema dat vaak en veel terugkomt, dus daar spelen we op in’, vertelt Ludo. ‘We zetten in 2019 meer in op digitale toepassingen en bieden leerkrachten extra inspiratie en aanvullend materiaal aan op diverse vakgebieden op onder meer onze website. 

Lerarentekort 

‘Daarnaast is het lerarentekort een thema dat ons bezighoudt. Als uitgeverij voor basisscholen zien we zeker een rol in het ondersteunen en de verdere ontwikkeling van leerkrachten. We onderzoeken welke rol Zwijsen hierin kan spelen op korte termijn. We denken na hoe we de nodige tools kunnen aanbieden om mensen te laten omscholen. Er moet echt iets gebeuren.

Volop in beweging

‘Om basisscholen zo goed mogelijke service te bieden, zetten we in 2019 nog meer in op digitaal. De digitale leermiddelen groeien jaarlijks met dubbele indexcijfers. Bij Estafette editie 3 lanceren we nu ook nieuwe leerkracht software assistent en leerling oefen-software, de digitale componenten van deze methode. Zo kunnen leerkrachten digitaal en folio goed combineren met de methodes van Zwijsen.

'Dit hybride model, dat vinden scholen interessant'

Dit hybride model, dat vinden scholen interessant’, vertelt Ludo. ‘Dat willen we voor alle methodes verder doorvoeren, zodat de leerkracht en het kind zowel digitaal als op papier kunnen werken met onze leermiddelen.

Aansluiting school en thuis

‘In 2019 blijven we ons ook verder richten op de thuismarkt’, zegt Ludo. ‘Het proces van leren stopt niet als kinderen de school uitlopen en naar huis gaan. Ze leren zowel op school als thuis. Bijvoorbeeld met de thuis-inlog bij de methodes, waarin ze de oefeningen van de in klas thuis verder kunnen maken onder begeleiding van de ouders. We hebben tevens een breed en rijk aanbod aan edutainment-spellen die ouders kunnen kopen in de boekhandel of in de speelgoedwinkel. Daarmee kinderen op een speelse manier aan de slag gaan met rekenen, taal, schrijven en sociale vaardigheden’, zegt Ludo. ‘Ik ben heel tevreden over deze edutainment-lijn met spellen.’

'Het proces van leren stopt niet als kinderen de school uitlopen en naar huis gaan'

‘Zwijsen wil zich als leesspecialist nog meer profileren door extra in te zetten op Land van Lezen en de nieuwe schoolbiebscan die daarbij hoort. Kinderen krijgen meer plezier in lezen wanneer ze een boek vinden dat echt bij hen past. Op de Land van Lezen website kunnen leerkrachten boeken vinden uit de hele kinderboekenbranche en voor ieder kind een boek kiezen dat echt bij hen past.’

Bewegend leren

‘Eén van de nieuwe trends in het educatief landschap is het bewegend leren. Samen met een Utrechtse start-up Springlab heeft Zwijsen een product ontwikkeld rondom ons Uk & Puk merk.  Springlab richt zich specifiek op peuter en kleuter speelzalen’, gaat Ludo verder. ‘Het Bewegend Leren Peuterpakket is speciaal ontwikkeld voor peuters om via lichamelijke beweging te leren en te ontdekken’, aldus de directeur. ‘Daarnaast presenteren we in 2019 het nieuwe project 3,2,1 start. Dit project doet Zwijsen in samenwerking met Boerplay speeltoestellen en JufJuf. Hierbij gaan kinderen uit groep 3 onder begeleiding van juffen die op school workshops komen geven aan de slag met buitenspeeltoestellen, gecombineerd met woordjes leren.’ 

Ontwikkeling van methodes

‘Op de NOT hebben we de nieuwe methode voor technisch lezen met begrip, Estafette editie 3 gepresenteerd, dat is ons grote speerpunt dit jaar. Bij de ontwikkeling van deze methode hebben we leerkrachten en scholen gevraagd om te toetsen en te testen, zodat we zeker weten dat het ook aansluit op de behoeften van de leerkrachten en kinderen’, vertelt Ludo. 

‘Bij het ontwikkelen van onze methodes letten we steeds meer op de digitale component. Hoe digitaler, hoe flexibeler je bent met aanpassingen doorvoeren in een bestaande methode. Binnen Veilig leren lezen hebben we recent ook we nieuwe elementen ingebracht, zoals Leesturbo, een spelomgeving waarin de basis-leesvaardigheid van kinderen verder ontwikkelt. Verder werken we hard aan de nieuwe leerlingsoftware van Schatkist’, aldus Ludo. 

‘Die continue doorontwikkeling is het grote voordeel van digitaal werken voor ons. Het belangrijkste is dat we vanuit Zwijsen leermiddelen maken die door leerkrachten, ouders en kinderen omarmd worden en die ze kiezen op basis van kwaliteit. Want: werk- en leerplezier staat voorop!’

Er zijn nog geen reacties.