Onderwijsnieuwsupdate - april 2018

1 mei 2018

‘Het Nederlandse kind dreigt af te glijden’, is een conclusies die je kunt trekken uit het jaarverslag van de Onderwijsinspectie. Het niveau van zowel taal als rekenen is naar beneden gegaan, leerkrachten mikken te veel op het minimum en vertonen een gebrek aan ambitie. Maar is dit niet een te snelle conclusie? En moeten we niet wat meer kijken naar wat er wél goed gaat? De media stonden er bol van afgelopen maand. Ook in het nieuws was het verontrustende feit dat steeds meer leerlingen op zeer jonge leeftijd last hebben van stress. Gelukkig is er ook positief nieuws: de animo voor de pabo lijkt toe te nemen. Dit en meer in de onderwijsnieuwsupdate van april.

Kinderen fietsen te weinig - zo zorg je ervoor dat je kind veilig de weg op gaat

5 april, RTL Nieuws
Kinderen krijgen steeds minder vaak van huis uit mee hoe ze moeten fietsen. Ouders vinden het bijvoorbeeld te gevaarlijk op de weg, waardoor kinderen alleen op de achterbank deelnemen aan het verkeer en zelf te weinig ervaring opdoen. Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen wél veilig de weg op gaan? Lees het artikel

Salaris leraren basisscholen blijft achter op doelstellingen

5 april, NU.nl
De salarissen van leraren in het basisonderwijs blijven ver achter op doelstellingen die daarvoor zijn gemaakt. Dat schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de cijfers die de scholen uiterlijk oktober 2017 hebben aangeleverd bij DUO blijkt dat de doorstroming van de laagste salarisschaal (LA) te langzaam verloopt naar de volgende schaal (LB). Lees het artikel

Vacatures te over: lerarentekort meest nijpend in basisonderwijs

9 april, Onderwijsblad | Robert Sikkes
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het lerarentekort is rampzalig én biedt kansen voor starters en mensen die van school of sector willen wisselen. Alleen is de sector met het grootste tekort het primair onderwijs niet erg populair. Lees het artikel

Groeiende groep ouders laat intelligentie kind testen na 'te laag' schooladvies

9 april, RTL nieuws
Ouders die vinden dat hun kind een te laag schooladvies krijgt voor de middelbare school grijpen steeds vaker naar het wapen van de intelligentietest. Lerarenvakbond CNV Onderwijs reageert fel: "Respecteer de professionaliteit van docenten."
Lees het artikel

Nederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders

11 april, Trouw | Petra Vissers
Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt, terwijl het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, juist stijgt. De resultaten van basisschoolleerlingen gaan langzaam maar gestaag achteruit, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. Lees het artikel

Inspectie slaat alarm: onderwijs glijdt af

11 april, AD | Hanneke Keultjes
Het onderwijs in Nederland holt al twintig jaar achteruit. Inmiddels komen er jaarlijks 3.500 leerlingen van de basisschool af die – na acht jaar les – niet goed kunnen lezen. Die scholieren zijn laaggeletterd; een stapje boven analfabeet. Van 13.000 kinderen blijft het rekenniveau ver achter. Lees het artikel

Vooral lezen en rekenen punten van zorg in onderwijs

11 april, NU.nl
Voor het twintigste jaar op rij zijn de prestaties van scholieren in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs gedaald. Dat meldt de Inspectie voor het Onderwijs woensdag in het jaarlijkse rapport. Lees het artikel

Veel kinderen hebben last van stress

12 april, NOS Jeugdjournaal
Heel veel piekeren, je overal zorgen om maken, en niet kunnen relaxen. Steeds vaker hebben kinderen last van stress. Bij sommige van hen is het zelfs zo erg dat ze er overspannen van raken. Ze worden er ziek van en kunnen niet meer de dingen doen die ze gewend zijn. Lees het artikel

Segregatie in onderwijs: de klas is een bubbel van gelijke zielen

13 april, de Volkskrant | Jurre Van den Berg, Kaya Bouma
Scholen dreigen 'bubbels' van gelijkgestemden te worden, signaleerde de Onderwijsinspectie deze week. Zelfs in Groningen. Hoe erg is dat? Lees het artikel

Eindtoets groep 8: reduceren? Beperken? Afschaffen?

19 april, Nationale Onderwijsgids
Met zes eindtoetsen is voor scholen de keuzemogelijkheid voor een passende eindtoets veel groter geworden. Dat lijkt heel positief. Scholen kunnen nu een toets selecteren die aansluit bij hun manier van lesgeven: digitaal of op papier, adaptief, met extra meetonderdelen zoals woordenschat of sociale mediavaardigheden… Toch kleven er ook enkele nadelen aan zoveel keuzevrijheid. Lees het artikel

Stop de excelleerdrang in het onderwijs

19 april, Nationale Onderwijsgids
Zo’n 49 scholen in ons land verdienden dit jaar de eretitel ‘excellente school’. Een predicaat dat een school, na inschrijving, kan verdienen door aan te tonen welke bijzondere aanpak je hanteert of hoe vernieuwend je te werk gaat. Het is natuurlijk een prachtig gegeven dat er zoveel bijzondere projecten worden geïnitieerd om de leerlingen zo breed mogelijk en passend op te leiden en dat leraren hun ambities mogen etaleren in het kader van het aanbieden van betekenisvol onderwijs. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het uitschrijven van deze ‘excelleerwedstrijd’. Lees het artikel

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

20 april, Rijksoverheid
Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Lees het artikel

Wie krijgt al die extra miljoenen voor onderwijs?

23 april, nrc.nl | Mirjam Renie
Geld voor het wegwerken van achterstanden in het onderwijs moet eerlijker worden verdeeld. Maar elke verdeeloptie kent verliezers. Mag een peuter met een taalachterstand uit de stad méér geld kosten dan een peuter met een taalachterstand uit een dorp? Op die vraag moet minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) dit voorjaar een antwoord klaar hebben.  Lees het artikel

Waarom het onderwijs verbetert als leerlingen zelf bedenken welke doelen ze willen halen

24 april, de Volkskrant | Rik Kuiper
Laat kinderen hun eigen doelen stellen en het onderwijs verandert drastisch en in goede zin. Het gebeurt op de Oscar Romeroschool in het Rotterdamse Crooswijk waar 'bordsessies' leidraad zijn. Lees het artikel

Grote steden vrezen nieuw beleid over achterstanden in het onderwijs

24 april, NOS | Ardi Vleugels
De grote en middelgrote Nederlandse steden maken zich zorgen over de ondersteuning aan duizenden kinderen met een achterstand op school. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs gaat een pot van bijna 750 miljoen euro opnieuw verdelen over steden en gemeenten. De grotere steden vrezen dat zij daardoor minder geld krijgen. Lees het artikel

Een op de vijf leraren in basisonderwijs is 55 plus

25 april, CBS.nl
In het schooljaar 2017/’18 was 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2003/’04 was dat nog 11 procent. Vooral het aantal oudere mannen is relatief groot: een op de drie bassischoolleraren is 55 jaar of ouder. Dit blijkt uit een analyse die het CBS voor WNL heeft uitgevoerd. Lees het artikel

In meivakantie naar school? Basisonderwijs experimenteert met flexibele vakanties

25 april, Dagblad van het noorden | Jolien Bennema
Eind mei lekker een weekje naar de zon? Of met de kinderen op wintersport, maar dan buiten de reguliere vakanties om? Op verschillende basisscholen in Nederland kunnen ouders en leerlingen dankzij een proef zelf vakanties inplannen. Lees het artikel

'Schooldirecteur moet onderwijs verbeteren, geen wc's ontstoppen'

25 april, NOS
Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten minder manager zijn en meer gericht zijn op het verbeteren van onderwijs. Om dat te bereiken moeten er onder meer betere opleidingsmogelijkheden komen. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan minister Slob. Lees het artikel

Animo pabo neemt toe

26 april, De Telegraaf | Arianne Mantel
Ruim 900 jongens en meisjes meer dan vorig jaar hebben zich voorlopig ingeschreven bij de pabo’s om leerkracht op de basisschool te worden. De Vereniging Hogescholen telt 6268 vooraanmeldingen, tegen 5342 vorig jaar om deze tijd.  Lees het artikel

Kinderen zijn minder goed gaan gymmen

26 april, De Telegraaf
In de afgelopen tien jaar zijn kinderen in groep 8 slechter gaan bewegen. Ze presteren minder op onderdelen als balanceren, het werpen en vangen van een kleine bal via de muur, touwzwaaien en landen met een halve draai. Ook springen ze minder ver en scoren ze zwak op hardlooptesten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie heeft laten doen en dat vrijdag tijdens de Koningsspelen wordt gepresenteerd. Lees het artikel

'Scholen doden de creativiteit van kinderen'

29 april, Algemeen Dagblad
Scholen richten hun lessen in op basis van de getoetste onderdelen. Er bloeit een bizarre huiswerk- en bijlesindustrie, die niet bestaat om kinderen te helpen zich werkelijk te ontplooien, maar alleen maar om ze over de drempel van de volgende toets te helpen. Op het Gymnasium Felisenum in Velzen-Zuid krijg je voortaan voor lichamelijke opvoeding, geen cijfer meer. Het is wonderlijk wat er na afschaffing van de cijfers gebeurde.  
Lees het artikel

Er zijn nog geen reacties.