Passende Perspectieven van het SLO en Wizwijs

16 oktober 2017

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

Passende Perspectieven rekenen

In het project Passende Perspectieven van het SLO zijn leerroutes uitgewerkt voor leerlingen die moeite hebben met het behalen van referentieniveau 1F, en leerlingen die niet in staat zullen zijn om referentieniveau 1F te behalen. Er worden 3 leerroutes onderscheiden.

Leerroute 1

Leerroute 1 is uitgewerkt voor leerlingen die (boven)gemiddelde cognitieve capaciteiten hebben, maar die een specifieke beperking of stoornis hebben. Daardoor ervaren ze belemmeringen in het leren rekenen. Voor deze leerlingen zijn adviezen uitgewerkt met betrekking tot het inzetten van hulpmiddelen. 

Leerroute 2

Leerroute 2 is specifiek ontwikkeld voor leerlingen die minder cognitieve capaciteiten hebben en meer leertijd nodig hebben om referentieniveau 1F te bereiken. Voor deze leerlingen is een doelenselectie gemaakt, waarbij in het basisonderwijs de nadruk ligt op essentiële doelen. Hierbij werken leerlingen bijvoorbeeld ook aan doelen op het gebied van breuken en procenten.

Leerroute 3

Leerroute 3 is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zullen zijn om referentieniveau 1F te bereiken. Voor deze leerlingen is een zodanige selectie gemaakt uit de doelen van niveau 1F, dat zij een minimale functionele gecijferdheid zullen bereiken. 

Meer informatie over de leerroutes en de drie groepen leerlingen lees je op: http://passendeperspectieven.slo.nl/taal-en-rekenen/rekenen

Wizwijs leerlijnpakket Passende Perspectieven

In het Wizwijs leerlijnpakket Passende Perspectieven hebben de auteurs van de methode opdrachten geselecteerd die aansluiten bij doelen van leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven. Volg je de selectie van opdrachten uit de methode, dan weet je dat alle geselecteerde doelen aan bod komen binnen de aanpak en didactiek van Wizwijs.

Werk jij met Wizwijs? Het leerlijnpakket Passende Perspectieven vind je terug in de Leerkrachtmodule van Zwijsen. 

Meer lezen over de differentiatiemogelijkheden binnen Wizwijs? Op de pagina Wizwijs, Hoe het werkt lees je er alles over. 

3 reacties

W. Veldhoen schreef op 25 september om 12:44

Ik heb van een ZML/SBO-school de vraag gekregen hoe ze de leerroutes van Passende Perspectieven kunnen koppelen aan de methode Wizwijs. Ze willen namelijk heel graag de leerlingen die ze op een bepaalde leerroute zetten nauwkeurig kunnen volgen a.d.h.v. de doelen die in leerroute 2 en 3 staan. Hebben jullie voor mij een overzicht van de doelen van de leerroutes en in welke lessen deze doelen aan de orde komen?

Hartelijk bedankt,

W. Veldhoen
Onderwijsadviseur en docent rekenen
Driestar-educatief.

Webcare Zwijsen schreef op 28 september om 14:27

Beste W. Veldhoen,

Alle extra informatie voor gebruikers van Zwijsen-methoden vind je voortaan in de gratis Leerkrachtmodule van Zwijsen onder de tab 'Lesmateriaal & Naslag'.
Deze tab is zichtbaar nadat je bent ingelogd bij Basispoort. Om het extra lesmateriaal bij jouw methode te zien, maak je gebruik van het filter bovenaan de tab. Je verfijnt het resultaat door te filteren op ‘methode’, ‘jaargroep’, ‘onderdeel’ en ‘categorie’.

Met vriendelijke groet,
Webcare Zwijsen

bram schreef op 12 april om 13:31

fijn als dat kan