Tips spelend leren in groep 3  - kern 10

10 april 2019

In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van lezen, spellen en creatief schrijven.

Keuzewerk bestaat voor een deel uit opdrachten die in elke kern terugkomen en waar alleen de inhoud van verandert. Er zijn in elke kern ook enkele nieuwe keuzeopdrachten.

In dit artikel beschrijven we twee keuzeopdrachten voor kern 10. Onderaan het artikel vind je bovendien een link naar de pdf waarin alle opdrachten worden beschreven.

Opdrachten voor kern 10

Omdat de kinderen nu alle letters kennen en steeds vaardiger worden in lezen en spellen, kunnen de opdrachten voor spelend leren steeds meer op het thema van de kern afgestemd worden. Aan diverse opdrachten zal een doekaart worden toegevoegd. De foto’s en tekst van de doekaart maken duidelijk wat de bedoeling van de opdracht is. Met doekaarten kunnen kinderen steeds zelfstandiger aan de slag.

Eenvoudige sorteeropdracht met plastic dieren

Dieren sorteren kan op basis van eenvoudige kenmerken (welk dier leeft in de zee?/welk dier op de boerderij?). Het sorteren kan ook wat moeilijker gemaakt worden door dieren in te delen in verschillende soorten: amfibieën, reptielen, insecten etc.

Voorbereiding eenvoudige sorteeropdracht

 • Print kopieerblad 8 t/m 11.
 • Zoek plastic dieren bij de woordkaartjes (kopieerblad 8). Pas de woordkaartjes aan uw eigen verzameling dieren aan.
 • Knip de woordkaartjes uit, plak ze op de achtergrondkaartjes (klopieerblad 9) en lamineer ze.
 • Lamineer kopieerblad 10, de doekaart.
 • Plak de opschriften voor de sorteervellen (kopieerblad 11) op gekleurde vellen (zie doekaart, kopieerblad 10).
 • Leg de materialen van deze opdracht klaar op een werkschap.
 • Maak er een foto van en hang die op het planbord.
 • Print deze foto ook op de helft van een A4’tje. Hang dit A4’tje naast het planbord.

Instructie

 • Geef bij de start van kern 10 instructie bij deze opdracht aan één kind. Laat dit kind de materialen en de doekaart bekijken. Vertel dat de doekaart laat zien wat er gedaan moet worden. Kan het kind, na het bekijken van de doekaart, vertellen wat de bedoeling van deze opdracht is?
 • Als het kind de opdracht goed begrijpt, mag het zijn naam op het A4’tje naast het planbord schrijven. Dan weten andere kinderen dat zij dit kind om uitleg mogen vragen.
   

Moeilijke sorteeropdracht: dieren op soort sorteren

 • Print kopieerblad 12 t/m 15.
 • Knip de opschriften voor op de sorteerbladen uit (kopieerblad 15) en plak ze elk op een gekleurd vel papier. 
 • Zoek plastic dieren bij de woordkaartjes (kopieerblad 13 en 14). Pas de woordkaartjes aan uw eigen verzameling dieren aan.
 • Print kopieerblad 15, de achtergrondkaarten van de woordkaartjes, 2 keer in de kleuren van de sorteervellen.
 • Knip de woordkaartjes uit, plak ze op de juiste kleur achtergrondkaartjes en lamineer ze.
 • Leg de materialen van deze opdracht klaar op een werkschap.
 • Maak er een foto van en hang die op het planbord.
 • Print deze foto ook op de helft van een A4’tje. Hang dit A4’tje naast het planbord.
   

Instructie

 • Bij deze sorteeropdracht werken twee kinderen samen.
 • Zij mogen gebruikmaken van de boeken die op de boekentafel van dit thema liggen.
 • Als ze de dieren gesorteerd hebben, leggen ze er de juiste woordkaartjes bij. Omdat de dierennamen de kleur van de juiste diersoort hebben, kunnen de kinderen zichzelf controleren.
 • Als de kinderen de opdracht goed begrijpen mogen zij hun naam op het A4’tje naast het planbord schrijven. Dan weten andere kinderen dat zij dit kind om uitleg mogen vragen.

Meer tips voor spelend leren?

Download hier het hele artikel. Wil je voortaan op de hoogte blijven van nieuws, tips en inspirerende artikelen van Zwijsen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Er zijn nog geen reacties.