Twee verschillende letters a: is dat niet verwarrend?

29 augustus 2017

Van ouders krijgen wij wel eens de volgende vraag: 'onze zoon heeft een tijdje geleden een werkboekje van Veilig Leren Lezen mee naar huis gekregen. In de opdrachten in dat werkboekje wordt niet dezelfde letter ‘a’ wordt gebruikt als die hij heeft aangeleerd om te schrijven. In jullie tijdschrift (Maan roos vis) gebruiken jullie ook al die andere letter ‘a’. Is het niet hartstikke verwarrend om twee verschillende tekens voor dezelfde letter te gebruiken?' Susan van der Linden, auteur van de leesmethode Maan roos vis (Veilig leren lezen), vertelt waarom dit niet erg is. 

'Kinderen leren vanaf het begin dat schrijfletters verschillen van leesletters. Leesletter b, f, r en nog enkele andere hebben een afwijkende vorm van de schrijfletter.  Dat werkt niet verwarrend, mits consequent benoemd en gebruikt. Omdat we weten dat sommige scholen boekjes hebben met die andere letter ‘a’, kunnen leerkrachten kinderen wel kennis laten maken met die andere letter. Wij bieden in onze teksten alleen de ‘a’ aan. 

Nu kunnen kinderen hier en daar in creatieve teksten met creatief gekozen lettertypen soms een andere ‘a’. Dat kan gebeuren. Als jij als ouder de ene letter consequent als leesletter benoemt en de andere als schrijfletter, zullen er zich geen problemen voordoen. Ik herinner me dat in ruim veertig jaar onderwijservaring niet.'

Susan van der Linden, auteur van de leesmethode Maan roos vis (Veilig leren lezen)

Er zijn nog geen reacties.