16-08-2017

Tips spelend leren in groep 3 - kern start

In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van lezen, spellen en creatief schrijven. In dit artikel: kern start.Lees meer
16-05-2017

Ze stijgen soms wel twee AVI-niveaus

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt Carla met Veilig leren lezen kim-versie. Het was even wennen aan de nieuwe didactiek, maar ze is met een andere dynamiek gaan lesgeven. En de kinderen? 'Die zie ik een enorme sprong maken in het vlot lezen. Ze stijgen soms wel twee AVI-niveaus.'Lees meer