Veelgestelde vragen Estafette

Kijk bij onze veelgestelde vragen hieronder of neem direct contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur, per mail of telefonisch op 013 583 88 88.

Estafette editie 3

Wanneer is de methode beschikbaar voor de scholen?

Estafette editie 3 is in augustus 2019 volledig beschikbaar voor groep 4 t/m 6.
In augustus 2020 is de methode helemaal compleet t/m groep 8. 

In januari 2019 starten met groep 4 en 5
Wel hebben we de E-delen en bijbehorende software van groep 4 en 5 al klaar. Dus het is mogelijk om al in januari 2019 (na de NOT) te starten voor die groepen. Omdat Estafette een leesmethode is gebaseerd op AVI-niveaus is het prima mogelijk om halverwege een schooljaar in te stappen.

Leesbegrip wordt een vast onderdeel van de methode. Hoe ziet dat er uit?

Elke tekst die een kind leest doet een beroep op zijn technische leesvaardigheid: het correct, vlot en vloeiend verklanken. Dat is een voorwaarde om tot het uiteindelijke doel, het begrijpen van de tekst te komen. Bij het lezen van een tekst is het daarom belangrijk jezelf constant af te vragen of je ook begrijpt wat je leest. Om die reden wordt na het lezen van de tekst in het werkboek altijd een algemene begripsvraag gesteld. Hiermee stimuleren we bij de leerling een bepaalde leesattitude en wordt vastgesteld of de leerling de tekst in grote lijnen heeft begrepen.  Estafette biedt dan ook de mogelijkheid om de les te verlengen met een extra lesfase ‘Ik begrijp, ik vind, ik ontdek’. Hier wordt onder begeleiding van de leerkracht de tekst van de omnibus verdiept gelezen en besteden we aandacht aan bijvoorbeeld oorzaak en gevolg en de bedoeling van de schrijver.

Leesbegrip doen we volgens Close Reading

Is Estafette dan een begrijpend leesmethode?

Estafette is geen begrijpend leesmethode. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de huidige begrijpend leesmethoden niet effectief zijn. Je kunt je dan ook afvragen of iets dergelijks complex als begrijpend lezen wel met een methode moet worden geleerd. Wij zijn ervan overtuigd dat lezen met begrip altijd hoort bij lezen, waar je dat ook doet. Lezen met begrip, dat kan bij iedere tekst die je leert. Estafette is de eerste methode die leesbegrip heeft opgenomen in de technisch leesmethode. Wij noemen Estafette dan ook een voortgezet leesmethode.

Hoe is de aansluiting met Veilig Leren Lezen?

Uiteraard mag je als school van Zwijsen een sterke doorgaande lijn verwachten van het aanvankelijk lezen met Veilig Leren Lezen naar het voortgezet lezen met Estafette. Zo zijn de leerlijnen op elkaar afgestemd en houdt Estafette rekening met wat er in groep 3 is aangeboden. Sterker nog, het pakket M4a heeft een overgangskarakter waarbij er wordt voortgebouwd op het aanbod binnen de laatste kernen van Veilig Leren Lezen. Maar uiteraard is Estafette ook prima te combineren met een andere aanvankelijk leesmethode.

Wat doet Estafette in de bovenbouw?

Estafette is dé voortgezet leesmethode voor groep 4 t/m 8. In groep 4, 5 en 6 leggen we de nadruk op technisch lezen en integreren we dit met leesbegrip, -beleving en -bevordering. In groep 7 & 8 verschuift het zwaartepunt naar leesbegrip en is leestechniek ondersteunend hieraan. Technisch lezen komt meer in de sfeer van onderhoud te staan, waarbij het toepassen en uitbreiden van de leesvaardigheid wel blijvend aandacht krijgt. 

Naast leesbegrip besteden we in groep 7 & 8 veel aandacht aan studerend lezen en studievaardigheden. Zodat leerlingen in de bovenbouw de juiste handvatten krijgen om zo vloeiend mogelijk de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en zodat ze zich daar prima kunnen redden. 
 

Wat is een belangrijke verandering in de werkboeken?

Bij Estafette editie 3 staan de leerdoelen in leerlingtaal in het werkboek. Zo zien ze welk woordtype in de les centraal staat. En welke tip van vloeiend lezen aan bod komt. Maar we laten de leerlingen na afloop van de les ook evalueren of de lesdoelen zijn behaald. Dat gebeurt in de lesfase Terugkijken. Mocht de leerling meer willen oefenen dan ziet hij direct welke pagina’s van Vloeiend & vlot aansluiten bij de doelen van de les.

Voldoet Estafette aan de nieuwe Cito leestoetsen DMT en AVI?

Jazeker. Op basis van de nieuwe AVI-leestoetsen van Cito hebben wij de nieuwe leerlijn technisch lezen gebaseerd. Alle woordtypen die in de AVI-leeskaarten worden getoetst komen uitvoerig aan bod binnen de Estafettelessen.

Welke toetsen biedt Estafette aan?

Estafette kent 4 toets momenten in het jaar. Twee maal een landelijke Citotoets en tweemaal een methode gebonden toets.