Veelgestelde vragen Estafette

Kijk bij onze veelgestelde vragen hieronder of neem direct contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur, per mail of telefonisch op 013 583 88 88.

Estafette editie 3

Wanneer is de methode beschikbaar voor de scholen?

Estafette editie 3 is in augustus 2019 volledig beschikbaar voor groep 4 t/m 6.
In augustus 2020 is de methode helemaal compleet t/m groep 8. 

Hoe is de aansluiting met Veilig Leren Lezen?

Uiteraard mag je als school van Zwijsen een sterke doorgaande lijn verwachten van het aanvankelijk lezen met Veilig Leren Lezen naar het voortgezet lezen met Estafette. Zo zijn de leerlijnen op elkaar afgestemd en houdt Estafette rekening met wat er in groep 3 is aangeboden. Sterker nog, het pakket M4a heeft een overgangskarakter waarbij er wordt voortgebouwd op het aanbod binnen de laatste kernen van Veilig Leren Lezen. Maar uiteraard is Estafette ook prima te combineren met een andere aanvankelijk leesmethode.

Wat doet Estafette in de bovenbouw?

Estafette is dé voortgezet leesmethode voor groep 4 t/m 8. In groep 4, 5 en 6 leggen we de nadruk op technisch lezen en integreren we dit met leesbegrip, -beleving en -bevordering. In groep 7 & 8 verschuift het zwaartepunt naar leesbegrip en is leestechniek ondersteunend hieraan. Technisch lezen komt meer in de sfeer van onderhoud te staan, waarbij het toepassen en uitbreiden van de leesvaardigheid wel blijvend aandacht krijgt. 

Naast leesbegrip besteden we in groep 7 & 8 veel aandacht aan studerend lezen en studievaardigheden. Zodat leerlingen in de bovenbouw de juiste handvatten krijgen om zo vloeiend mogelijk de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en zodat ze zich daar prima kunnen redden. 

Klik hier voor meer informatie.

Als je deze methode volgt, is het dan nodig om nog een andere methode voor begrijpend lezen te gebruiken?

Nee, Estafette is een volledige begrijpend leesmethode die alle kerndoelen dekt.

Zit er niet (te) weinig begrijpend lezen in de methode?

Nee hoor! Begrijpend lezen benaderen we niet vanuit strategiën, maar vanuit de uitgangspunten van Close Reading. Close Reading gaat uit van 3 drie fasen. De eerste is kijken naar de tekst in het algemeen. Hierbij hebben we 2 richtvragen gegeven in het werkboek om kinderen op een denkspoor te zetten. Bij fase 2 en 3 (kijken naar details in de tekst en uitzoomen) is interactie tussen de leerlingen onderling en tussen de leerkracht en de leerlingen van grote toegevoegde waarde. Dat doen we aan de hand van de Leerkrachtsassitent. De begripsvragen voor het verdiepend lezen op begrip zijn opgenomen in de Leerkrachtsoftware. Hierbij dus geen lijst met vragen in het werkboek die kinderen moeten maken. Maar modellen. Hardopdenkend voordoen. En met elkaar praten over de tekst.

Hoe ziet de instructie voor plusleerlingen eruit?

Kinderen in aanpak 3 krijgen samen met de andere leerlingen instructie op het betreffende lesdoel wat die dag aan bod komt.  Daarnaast staat het onderhoud van AVI E5 en hoger centraal (dit in tegenstelling tot de kinderen in aanpak 1 en 2, waarbij het onderhoud in AVI E5 en lager aanbod komt).

Welke toetsen biedt Estafette aan?

Estafette kent 4 toets momenten in het jaar. Twee maal een landelijke Citotoets en tweemaal een methode gebonden toets.

Voldoet Estafette aan de nieuwe Cito leestoetsen DMT en AVI?

Jazeker. Op basis van de nieuwe AVI-leestoetsen van Cito hebben wij de nieuwe leerlijn technisch lezen gebaseerd. Alle woordtypen die in de AVI-leeskaarten worden getoetst komen uitvoerig aan bod binnen de Estafettelessen.

Zitten de methodetoetsen in de Leerkrachtsoftware?

Ja die zitten daarin. Ben je bekend met de vorige editie van Estafette? Dan zie je nu dat taartdiagrammen eruit zijn gehaald en dat alles wordt weergegeven als staven.

Wordt begrijpend lezen ook getoetst?

Begrijpend lezen in Estafette sluit aan op de Cito toetsen 3.0 Naar aanleiding van de vraag vanuit scholen om begrijpend lezen ook tussentijds te kunnen toetsen zijn we nu aan het uitwerken hoe we dit aan kunnen bieden in de methode. De realisatie hiervan heeft hoge prioriteit. 

Wat doen de kinderen in groep 4 en 5 als ze al AVI uit zijn? Is het plusdeel dan voldoende?

Kinderen die in groep 4 en 5 al AVI uit zijn hebben een andere leesbehoefte. Zij gebruiken het lezen als middel in plaats van als doel. Zij zullen echter wel op (over het algemeen) eenzelfde beleving zitten als de andere leerlingen. Het plusboek biedt hier uitkomst. Deze kinderen gaan gelijk aan de slag met vloeiend lezen en zullen dit ook op AVI-vrije teksten toepassen. We gaan deze kinderen dus uitdagen in de breedte van de beleving en niet op AVI-niveau. Ze hebben immers laten zien dat ze het technische stuk al onder de knie hebben.

Worden de extra leesboeken in de komende jaren nog aangevuld?

We hebben per jaargroep een aanvullende leesserie. Wil je nog meer boeken?
Dan kun je op www.landvanlezen.nl heel makkelijk extra, actuele boeken vinden. Hier kun je selecteren op verschillende manieren en bij de boeken vind je allerlei tips, lesbrieven, werkbladen etc.

Wat is een belangrijke verandering in de werkboeken?

Bij Estafette editie 3 staan de leerdoelen in leerlingtaal in het werkboek. Zo zien ze welk woordtype in de les centraal staat. En welke tip van vloeiend lezen aan bod komt. Maar we laten de leerlingen na afloop van de les ook evalueren of de lesdoelen zijn behaald. Dat gebeurt in de lesfase Terugkijken. Mocht de leerling meer willen oefenen dan ziet hij direct welke pagina’s van Vloeiend & vlot aansluiten bij de doelen van de les.

Wat vind ik in de Leerkrachtsoftware?

Alles wat de leerkracht doet: voorbereiden, plannen, geven en evalueren van de lessen. En het bijhouden van resultaten. 

Kun je deze methode ook in combinatiegroepen gebruiken?

Jazeker. Je kunt dan zelfs kiezen uit twee modellen. Je kunt een basisles (leerkrachtgebonden) combineren met een vervolgles (zelfstandig werken). Of je geeft de gehele groep gezamenlijke instructie. Dit is goed mogelijk door de unieke doorgaande leerlijnen binnen Estafette.

Hoe werkt de licentieregeling?

De licentieregeling gaat per leerling, er wordt uitgegaan van een fictief aantal leerlingen per klas, gebaseerd op de schoolgrootte, verdeeld over het aantal groepen waarvoor de licentie werkt. 

Zit er een beloningssysteem in de Oefensoftware?

Met de Leestrainer oefenen leerlingen zelfstandig hun leesvaardigheid. Dit doen ze op de computer of op een tablet, op school óf thuis.
Op hun eigen niveau oefenen ze:

• Het lezen van teksten uit de omnibus
• Vloeiend lezen met het onderdeel ‘Kruip in de huid van’
• Vlot lezen van woorden met ‘Woordflitsen’

Een coach begeleidt hen bij de leesoefeningen en past de voor-koor-zelf methodiek toe. Uniek aan de Leestrainer is de opnamefunctie waardoor kinderen hun hardop gelezen stuk terug kunnen luisteren.
In het leesrapport binnen de Leestrainer is voor leerlingen zichtbaar welke resultaten hij of zij behaald heeft. Het programma geeft ook duidelijk aan of je op het juiste tempo of te langzaam/snel gelezen hebt.