Veelgestelde vragen Veilig leren lezen 2e maanversie

Waar vind ik de informatie voor gebruikers, zoals planningen, toetsen, werkbladen en tips voor leerlingen?

De extra informatie voor gebruikers vind je voortaan in de gratis Leerkrachtmodule van Zwijsen. Deze module is er voor álle leerkrachten met een Basispoortaccount.

Werk je met Digiregie, dan vind je deze informatie in Digiregie onder de tabjes ‘Extra materiaal’ en ‘Naslag’.

Tab ‘Lesmateriaal & Naslag’ in de Leerkrachtmodule

De Leerkrachtmodule is het gratis beheerprogramma bij de online software van Zwijsen. Dit programma is uitgebreid met een tab ‘Lesmateriaal & Naslag’. Hieronder bevindt zich alle extra informatie voor gebruikers, zoals planningen, toetsen, werkbladen, kleurplaten en meer. Om het extra lesmateriaal bij jouw methode te zien maak je gebruik van het filter bovenaan de tab. Je kunt het resultaat verfijnen door te filteren op ‘kern’, ‘jaargroep’, ‘soort materiaal’, enzovoort. 

De tab ‘Lesmateriaal & Naslag’ is zichtbaar nadat je bent ingelogd bij Basispoort.

Verder naar Lesmateriaal & Naslag

Kan een leerling die zich in de loop van het jaar toch niet optimaal blijkt te ontwikkelen in de zongroep worden teruggeplaatst in de maangroep?

Ja, dat kan. Deze kinderen kunnen dan eventueel met raketmaterialen wel extra worden uitgedaagd.

Is het mogelijk om een leerling van de maangroep die in de loop van het jaar versneld door het leesonderwijs gaat bijvoorbeeld vanaf januari nog in de zongroep te plaatsen?

We adviseren om kinderen na kern 2 niet meer in de zongroep in te delen. De zonmaterialen hebben namelijk een eigen opbouw door de kernen heen; halverwege instappen is niet wenselijk. De kinderen die zich snel ontwikkelen, zijn het meest gebaat bij het gebruik van de raketmaterialen, die een grotere uitdaging bieden, maar er tevens voor zorgen dat er geen gaten in de leesontwikkeling vallen.

Welke normen kun je hanteren om kinderen die de zonaanpak gevolgd hebben terug te zetten in de maanpak?

Het terugstromen van een kind dat de zonaanpak gevolgd heeft na de maanpak komt het meeste voor bij kinderen die zijn blijven zitten. Een aantal van die ‘betere zittenblijvers’ kunnen aanvankelijk gebruik maken van zonmaterialen, maar het tempo waarin de moeilijkheidsgraad van de zonmaterialen stijgt, kunnen ze meestal niet bijhouden. Deze kinderen moeten dan bijtijds terugstromen naar het maanniveau. Wel zijn zij dan vaak in staat nog een tijd gebruik te maken van de raketmaterialen. Maar na verloop van tijd krijgen zij daar meestal ook moeite mee. Er zijn echter uitzonderingen. 

De vraag is echter waar een leerkracht op moet letten. Het eerste criterium is de observatie van de leerkracht. Als een leerkracht ziet dat een kind met de zonmaterialen onvoldoende zelfstandig kan werken en niet gemotiveerd bezig kan zijn, dan is aansluiting bij de maangroep aan te bevelen.

Op de tweede plaats komen pas de toetsgegevens. Omdat de zonboekjes gekoppeld zijn aan de AVI-niveaus is het zinnig de Avi-toetskaarten te gebruiken om na te gaan of de leerling de aangegeven niveaus behaalt. In het algemeen is het aan te bevelen om bij zonkinderen bij de signaleringen ook de DMT af te nemen. Bij de wintersignalering is het aan te raden naast kaart 1 van de DMT ook kaart 2 af te nemen en bij de lentesignalering alle 3 de kaarten.

Als de scores op de DMT in de loop van de maanden niet stijgen, is dat een signaal dat het tempo waarin de moeilijkheidsgraad van de zonboekjes stijgt voor de betreffende leerlingen te snel is. Als de leerkracht goed observeert, zal dit in de meeste gevallen al eerder worden opgemerkt.

Kun je op basis van toetsgegevens aangeven of een leerling een ster-aanpak nodig heeft?

Alleen op basis van toetsgegevens is dat niet mogelijk. In Veilig leren lezen wordt veel aandacht besteed aan de verlengde instructie; dit om te voorkomen dat risico-kinderen uitvallers worden. Uitvallers zijn die leerlingen die niet meer voldoende kunnen profiteren van de instructie aan de gehele maangroep en de oefeningen die daarop volgen.

Een leerkracht stemt zijn groepsinstructie af op het niveau van zijn groep. Dat niveau kan uiteenlopen omdat de grootte van de groep en de samenstelling daarvan varieert. Ook de effectieve leertijd die wordt geïnvesteerd kan uiteenlopen. Daardoor kan het voorkomen dat een bepaald kind in de ene groep wel een ster-aanpak nodig heeft, maar dat ditzelfde kind in een andere groep (van lager gemiddeld niveau) zonder problemen de instructie van de grote groep kan volgen.

De beslissing of een bepaald kind op een bepaald moment een ster-aanpak nodig heeft, dient altijd gerelateerd te zijn aan het niveau van de groep waarvan het kind deel uitmaakt. Daarnaast kun je als richtlijn aanhouden dat kinderen die minder dan 80% van de controletaken in het werkboekje goed hebben in aanmerking komen voor de ster-aanpak.

Wanneer dit echter meer dan 20% van je leerlingen betreft, dan is dit een signaal om uw groepsinstructie aan te passen.

Ik mis spelonderdelen van de Speelleesset, wat kan ik daaraan doen?

Heb je onlangs de Speelleesset aangeschaft en mis je spelonderdelen? Geef ze aan ons door via dit reclamatieformulier, dan kunnen wij ze alsnog naleveren. Deze service geldt tot 6 maanden na factuurdatum.

Heb je de Speelleesset al langer in gebruik en wil je onderdelen bijbestellen? Neem dan contact op met je basisschoolleverancier.

Welke materialen van de 2e maanversie zijn nog te gebruiken naast de kim-versie?

De volgende materialen van de 2e maanversie kun je inzetten bij Veilig leren lezen kim-versie:

 • Letterlijn
  De letterkaartjes zijn los en kunnen in de volgorde van de kim-versie worden opgehangen. In de handleiding van de kim-versie wordt niet verwezen naar de letterlijn, maar naar het letterbord.

 • Lettermuur
  De lettermuur kun je nog gebruiken, omdat de letterstrengen los zijn en in de volgorde van de kim-versie kunnen worden aangeboden. In de handleiding van de kim-versie wordt overigens niet verwezen naar de lettermuur.

 • Rode letterdoos
  Deze letterdoos kun je nog gebruiken. De letters zitten evenwel niet in de volgorde van hoe ze in de kim-versie worden aangeboden en zijn niet ingedeeld in letterfamilies, maar alle letters zijn aanwezig.

 • Klikklakboekje
  Er is een nieuwe uitgave in de vormgeving van de kim-versie. De inhoud is hetzelfde, dus het huidige klikklakboekje kan ook bij de kim-versie worden gebruikt.

 • Klikklakclusterboekje
  Je kunt dezelfde werkwijze hanteren bij de kim-versie. In de handleiding van de kim-versie wordt overigens niet verwezen naar het klikklakclusterboekje.

 • Klikklakknieboek
  Je kunt dezelfde werkwijze hanteren bij de kim-versie. In de handleiding van de kim-versie wordt overigens niet verwezen naar het klikklakknieboek.

 • Planbord
  Het bord zelf is nog te gebruiken er zijn wel andere kaartjes beschikbaar.

 • Speelleesset

 • Feestneus
  In de handleiding van de kim-versie wordt niet verwezen naar Feestneus. Maar de raket- en zonkaarten zijn uiteraard wel inzetbaar voor leerlingen met de zonaanpak. De thema’s en de volgorde van de thema’s komen niet volledig overeen met die van de kim-versie. Ook de lettervolgorde is anders. Als maankaarten omgezet worden, moet je dus kijken of de leerlingen de letters al kennen.

Hoelang blijven de materialen van Veilig leren lezen 2e maanversie beschikbaar?

Door het verschijnen van de nieuwe versie van Veilig leren lezen (2014) gaan de materialen van de 2e maanversie (2003) in de loop van de tijd niet meer in herdruk. Na 31 december 2021 zijn de materialen van Veilig leren lezen 2e maanversie niet meer leverbaar. Lees meer

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden binnen een werkdag beantwoord

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar:
software@zwijsen.nl

Vragen worden binnen een werkdag beantwoord

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8u tot 17.30u. Voor webshopvragen van 9u tot 17u.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje