Doorlopende leerlijn

De Zaken 3-4 (wereldoriëntatie) vormt samen met Tijdzaken (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde) en Natuurzaken (natuur en techniek) een complete leerlijn voor groep 3 tot en met 8. In groep 3 en 4 krijgen leerlingen de lesstof van het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ geïntegreerd aangeboden. In groep 5 tot en met 8 behandel je de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek los van elkaar, maar wel steeds met dezelfde herkenbare opbouw en aanpak. 

De Zaken 3-4 naast Veilig leren lezen

Werk je met Veilig leren lezen kim-versie? Haal dan nog meer uit wereldoriëntatie met De Zaken 3-4. De thema’s uit De Zaken 3-4 sluiten aan op de kernen van Veilig leren lezen.  

Vanuit één thema ga je met je groep aan de slag met zowel aanvankelijk lezen als wereldoriëntatie. De herkenbaarheid is niet alleen fijn voor je leerlingen, ook voor jou als leerkracht is het prettig dat de vakgebieden op elkaar aansluiten. 

In groep 4 behandel je dezelfde thema’s, maar ga je een niveau dieper. 

Veilig leren lezen en De Zaken 3-4 maken gebruik van werkvormen die elkaar aanvullen en versterken: 

Spreken en luisteren

De Zaken 3-4 en Veilig leren lezen besteden uitgebreid aandacht aan het spreken met een correcte zinsbouw, het onder woorden brengen van gedachten en de eigen mening en het vertellen van een samenhangend verhaal. 

Samenwerken leren

De Zaken 3-4 geeft suggesties voor coöperatieve werkvormen. In Veilig leren lezen werken kinderen gestructureerd samen. Op kaartjes staan de verschillende werkvormen uitgelegd op kindniveau. 

Themawand en -tafel

In Veilig leren lezen vind je suggesties en tips voor het vullen van een thematafel en themawand. De Zaken 3-4 geeft tips om de tafel en wand uit te breiden met voorwerpen en informatie die passen bij wereldoriëntatie. 

Van De Zaken 3-4 naar Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken

Aan het eind van groep 4 sluit je De Zaken 3-4 af. In groep 5 kun je starten met de losse methoden voor geschiedenis (Tijdzaken), aardrijkskunde (Wereldzaken) en natuur en techniek (Natuurzaken). Zo zet je de doorgaande leerlijn voort tot en met groep 8. De methoden voor wereldoriëntatie en de zaakvakken heten gezamenlijk: De Zaken van Zwijsen. 

Interactieve methoden

De Zaken van Zwijsen zijn aansprekende, interactieve methoden die bol staan van de uitdagende opdrachten, prikkelende filmpjes en kleurrijke afbeeldingen. Met De Zaken van Zwijsen behandel je alle kerndoelen. De herkenbaarheid spreekt zowel leerlingen als leerkrachten aan! De methoden zijn compact en bieden dus veel flexibiliteit in de invulling (ruimte voor eigen materialen) en in planning.

Los te gebruiken

Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken zijn ook los van elkaar te gebruiken. De Zaken 3-4 is ook te gebruiken naast andere leesmethoden dan Veilig leren lezen. 

Het digibord

De Zaken van Zwijsen zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. De digibordsoftware voor leerlingen en leerkrachten vormt het hart van de methode. Hiermee geef je de introductie en instructie. Ook zet je het in voor het klassikaal maken van de interactieve oefeningen en het spelen van de uitdagende, leerzame spelletjes. Daarnaast kun je kiezen voor digitale en papieren werkboeken. 

Van groep 5-6 naar 7-8

De thema’s die in groep 5-6 aan bod komen in Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken keren in groep 7-8 terug. De lesinhoud verschilt wel. Zo leren kinderen bij het thema:‘Aan het werk!’ (Wereldzaken groep 5) van alles over beroepen, industrie, diensten en landbouw. In groep 7 heet het thema dat hierop aansluit: ‘West-Europa’. Hierin besteed je aandacht aan landschap en klimaat, wonen en reizen, landbouw en industrie. 

Nieuwe Zaken

Heb je een licentie op Wereldzaken, Tijdzaken of Natuurzaken? Dan krijg je de actuele lessen van Nieuwe Zaken cadeau! Elke maand verschijnt een leerzame, actuele online les voor groep 5-6 en groep 7-8. De lessen Nieuwe Zaken sluiten aan bij één of meerdere zaakvakken. 

Direct aan de slag met kant-en-klare lessen!

De actuele lessen van Nieuwe Zaken zijn kant-en-klaar. Je kunt er dus meteen mee aan de slag. Aan elke les ligt een actuele gebeurtenis ten grondslag.