Doorlopende leerlijn

Zwijsen biedt een goed doortimmerde doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs: van Schatkist (kleuters) naar Veilig leren lezen (groep 3) naar Estafette (groep 4 tot en met 8). Estafette leert kinderen een goede technische leesvaardigheid. Dit gebeurt vanuit een fasenmodel: van correct naar vlot en vloeiend lezen. De leesmethode biedt risicolezers, methodevolgers én vlotte lezers een eigen aanpak. Voor elk kind leesonderwijs op maat.

Mooie leesontwikkeling via drie methoden

Schatkist, Veilig leren lezen én Estafette hanteren dezelfde visie als het gaat om taal en lezen. Goed en steeds beter leren lezen is van grote betekenis, zowel voor kleuters als voor bovenbouwleerlingen. De leerlijnen van deze drie methoden sluiten naadloos op elkaar aan. Estafette start in principe vanaf groep 4, maar u mag ook later instappen.

Van Schatkist naar Veilig leren lezen

Bij Schatkist komen alle ontwikkelingsgebieden, -doelen en -leerlijnen aan bod. Schatkist biedt kleuters een rijke context, waarbinnen zij spelenderwijs de wereld om zich heen leren begrijpen, samen met het bijtje Zoem. Schatkist vormt bij uitstek de basis voor de automatiseerlijn in Veilig leren lezen. Beide methoden werken met leuke, rijke, leerzame en vooral herkenbare modules, thema's, verhalen, activiteiten, symbolen én letterfilmpjes. Ook hanteren ze dezelfde drie aanpakken: ster (meer instructie en herhaling), maan (basis) en zon (meer uitdaging).

Van Veilig leren lezen naar Estafette

Veilig leren lezen is al jaren de meest gebruikte taal- en leesmethode in groep 3. Estafette bouwt voort op het niveau 'aanvankelijk lezen' dat leerlingen eind groep 3 bereiken. Beide methoden passen hetzelfde differentiatiemodel toe: ster/aanpak 1 voor risicolezers, maan/aanpak 2 voor methodevolgers en zon/aanpak 3 voor vlotte lezers. Ook de herkenbaarheid van Veilig leren lezen is doorgetrokken naar Estafette. De handleidingen bevatten dezelfde opmaak, lesopbouw en pictogrammen. Verder zijn sommige Estafette-materialen (Vloeiend & vlot) gebaseerd op materialen uit Veilig leren lezen (Veilig & vlot). Herkenbaar en prettig om mee te werken.