Hoe werkt Estafette editie 2

Estafette is dé doorgaande leerlijn vanuit Schatkist en Veilig leren lezen. De methode leert kinderen van groep 4 tot en met 8 een goede technische leesvaardigheid: van correct naar vlot en vloeiend lezen. Voor elk kind leesonderwijs op maat! Leestechniek staat voorop, mét ruime aandacht voor leesplezier en -bevordering. Estafette bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en ondersteunt de leerkracht optimaal. 

Didactiek

Leren lezen is een belangrijk hoofdstuk in het leven van kinderen. Hoe beter zij leren lezen, hoe rijker de wereld die voor hen opengaat. Logisch dat leren lezen een van de hoofddoelen van het basisonderwijs is. Sterker nog: een goede leesvaardigheid is een basisvoorwaarde voor het leven. Dat maakt de keuze voor een leesmethode ook zo belangrijk. Met Estafette zit je gegarandeerd goed. Want Estafette is van Zwijsen, de leesspecialist.

Technische leesvaardigheid

Estafette is dé doorgaande leerlijn vanuit Schatkist (kleuters) en Veilig leren lezen (groep 3). Deze meest gebruikte leesmethode in het basisonderwijs leert kinderen van groep 4 tot en met 8 een goede technische leesvaardigheid: van correct naar vlot en vloeiend lezen. Leestechniek staat voorop, maar er is ook veel aandacht voor leesplezier en -bevordering. Want een kind dat graag leest, ontwikkelt zichzelf.

Estafette smaakt naar méér lezen...

Het werken met Estafette voelt als het lezen van een bestseller: het boeit van begin tot eind én smaakt naar meer. En dat is precies wat we willen, van kinderen enthousiaste lezers maken. De kleurrijke en indrukwekkende materialen en mooie verhalen en teksten behandelen stap voor stap de leesmoeilijkheden. Alle leerlingen − risicolezers, methodevolgers én vlotte lezers − gaan op hun eigen niveau aan de slag met de lesmethode, gegarandeerd met hoge leesresultaten.

Compleet en volledig AVI-proof

Estafette biedt lespakketten en -materialen van AVI-niveau E3 tot en met Plus en is bovendien afgestemd op de Cito-toetsprocedure. De methode is dus volledig AVI-proof. De uitgebreide software ondersteunt je maximaal en bevordert het zelfstandig werken van jouw leerlingen. Estafette is een succesverhaal, gebaseerd op bewezen inzichten, praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Ervaar het zelf.

Opbouw

Zwijsen stimuleert kinderen én ondersteunt leerkrachten. Met Estafette ontwikkelen leerlingen zich tot sterke lezers én jij profiteert van een krachtige aanpak. De opbouw van Estafette is eenvoudig, helder en effectief. Precies wat je nodig hebt.

Jaarplanning Estafette

Je behandelt ieder jaar twee AVI-niveaus. Voor elk AVI-niveau bestaan twee leerstofpakketten, elk geschikt voor acht lesweken. De leesmethode gaat dus uit van vier periodes van acht weken leesonderwijs: 32 weken in totaal. Iedere periode behandel je een leerstofpakket met behulp van een leesboek of omnibus. Je sluit elke periode af met een toepassingsweek en aandacht voor vrij lezen of leesbevordering. Indien gewenst kan je de toepassingsweek uitbreiden tot twee weken, waarmee de totale jaarplanning uitkomt op 36 tot 40 weken. Helder en haalbaar!

Leesontwikkeling

Estafette werkt in groep 4, 5 en 6 stapsgewijs toe naar functionele geletterdheid. In groep 7 en 8 gaat het om voortgezette instructie: het bijhouden van de leestechniek. De bovenbouwpakketten bieden geen nieuwe leesmoeilijkheden meer. Wel worden de woorden en zinnen langer en complexer. De teksten zijn uitdagender en bevatten meer leenwoorden, uitgebreide verhaallijnen, perspectiefwisselingen en flashbacks.

Lesopbouw

Groep 4 en 5 krijgen wekelijks drie basislessen en één toepassingsles. Groep 6, 7 en 8 krijgen twee basislessen en één toepassingsles per week. De basis- en toepassingslessen duren 45 minuten. Kinderen die moeite hebben met leren lezen (risicolezers) krijgen wekelijks een uur extra leestijd, verdeeld over vier momenten van een kwartier.

Basis- en toepassingslessen

Alle basislessen van Estafette zijn opgebouwd uit dezelfde vier lesfasen: introductie, instructie, begeleide verwerking en oefening én afronding. Je start en eindigt elke basisles met leerlingen op alle niveaus, om hen bij elkaar te houden en van elkaar te laten leren. In de toepassingsweken passen je leerlingen de opgedane leesvaardigheid toe. Ze lezen boeken en praten er met elkaar over. Dankzij een gestructureerd onderhoudsprogramma hou je zicht op de vorderingen van de jonge lezers. En reken maar, jij bent straks héél trots op alle resultaten.

Differentiatie

Geen kind is hetzelfde. Goed onderwijs speelt daarop in. Bij Zwijsen vinden we het belangrijk dat kinderen op hun eigen tempo en met veel zelfvertrouwen leren, ontdekken en groeien. Daarom draait Estafette om passend leesonderwijs. De leesmethode kenmerkt zich door drie aanpakken,  gericht op: risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers. Het werken met deze drie aanpakken is eenvoudig te organiseren. Je differentieert met instructie, begeleiding en leestijd.

Leesonderwijs op maat

Estafette biedt leerlingen binnen elk AVI-niveau leesonderwijs op maat. De toetsprestaties bepalen de juiste aanpak per kind: aanpak 1 voor risicolezers, aanpak 2 voor methodevolgers (normale ontwikkeling) én aanpak 3 voor vlotte lezers (snelle ontwikkeling).

Convergent óf gematigd divergent

Estafette biedt je de mogelijkheid te differentiëren via twee organisatiemodellen: middels convergent óf gematigd divergent.

  • Met convergente differentiatie (het advies van Zwijsen) hou je een jaargroep zo veel mogelijk bij elkaar en laat je leerlingen op alle niveaus met elkaar werken. Je differentieert binnen deze groep in aanpak. Risicolezers krijgen extra ondersteuning met een verlengde instructie, intensieve begeleiding en meer leestijd. Vlotte lezers blijven gemotiveerd doordat ze met veel zelfstandigheid, op eigen tempo en met boeken naar eigen keuze mogen werken.

  • Bij divergente differentiatie zet je kinderen met eenzelfde niveau bij elkaar en organiseer je de differentiatie jaargroepoverstijgend. Leerlingen krijgen het leerstofpakket dat past bij hun instructieniveau. Risicolezers gaan aan de slag met een lager leerstofpakket. Vlotte lezers krijgen geen hoger leerstofpakket, maar werken in eigen tempo met boeken naar keuze.

Estafette in combinatiegroepen

Onderwijs geven in een combinatiegroep of aan twee verschillende niveaugroepen is geen geringe opgave. Als leerkracht moet je immers oog hebben voor álle leerlingen. Je moet je tijd over twee groepen verdelen, instructie geven aan twee in plaats van aan één groep, voor twee verschillende groepen verlengde instructie en begeleide oefening zien te realiseren. Hoe doe je dat met Estafette? Bekijk hier de lesmodellen.

Toetsing en evaluatie

Wie start met Estafette krijgt geen genoeg meer van lezen. En wie veel leest, maakt een mooie leesontwikkeling door. Die ontwikkeling van jouw leerlingen volg je graag op de voet. Estafette biedt functionele tools, waarmee je het leesproces van jonge lezers snel en eenvoudig toetst, evalueert en in beeld brengt. De leesmethode sluit volledig aan bij de Cito-toetsprocedure. Je toetst leerlingen minimaal twee keer per jaar.

De toetsen van Estafette:

  • Leestempotoets (technisch lezen)

De klassikale Leestempotoets brengt razendsnel het leesvaardigheidsniveau van leerlingen in beeld. Er zijn jaarlijks twee afnamemomenten: in januari/februari en mei/juni.

  • DMT- en AVI-toetsen

Leerlingen die zwak scoren op de Leestempotoets, toets je individueel met de Drie-Minuten-Toets en AVI-toetskaarten. Het is ook mogelijk om de klassikale Leestempotoets achterwege te laten en iedereen met de Drie-Minuten-Toets en AVI-toetskaarten te toetsen.

  • Controle- en observatietaken

Met de controle- en observatietaken krijg je drie extra toetsmogelijkheden, waarmee je (voor alle of slechts enkele leerlingen) de twee vaste Cito-toetsmomenten uitbreidt naar vijf toetsmomenten in het jaar.

Toetssite Estafette

Maak kennis met de Toetssite Estafette, die je veel administratief werk uit handen neemt. Voer de toetsresultaten in en de Toetssite brengt vervolgens de leesvorderingen van alle leerlingen in beeld, geeft per kind leesonderwijsadviezen, levert volledige groepsplannen, deelt leerlingen in bij de juiste groep (risicolezers, methodevolgers of vlotte lezers) én vergelijkt de resultaten van jouw groep met andere groepen in Nederland.

Nieuwe leestoetsen van Cito

In november 2017 zijn de compleet vernieuwde DMT- en AVI-toetsen verschenen van Cito. Uitgeverij Zwijsen zorgt ervoor dat de leestoetsen met ingang van schooljaar 2018/2019 ondersteund worden binnen de toetsregistratiesystemen. Dit betekent dat de nieuwe leestoetsen vanaf dat moment in te voeren zijn in de Toetssite van Estafette. Wil je meer weten over de verandering, lees dan dit artikel.  

Wens je toch nu al gebruik te willen maken van de nieuwe Cito leestoetsen dan kun je gebruik maken van de Estafette beslisschema’s AtmE Cito 2018 of Estafette beslisschema’s ItmV Cito 2018. Let op: er zijn op dit moment alleen papieren beslisschema’s beschikbaar.

Software

Waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk en vooral heel erg leuk kan? Ontdek de digitale mogelijkheden van Estafette, voor meer leesplezier en overzichtelijke en levendige lessen. Onze software stimuleert het zelfstandig werken van leerlingen én ondersteunt jou, de leerkracht, optimaal.

Leerkrachtassistent

Wist je dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van de instructie en de leesprestaties van leerlingen? Juist daarom is de Leerkrachtassistent een onmisbare digibordtool! Je instructie wordt leuker, spannender en interactiever én daarmee stijgt het leerrendement. Laat leerlingen spelen met flitswoorden, teksten voorlezen op de leesstoel óf boekpresentaties presenteren via het digitale schoolbord. Met de Leerkrachtassistent organiseer je eenvoudig je lessen, ook vanuit huis.

Leestrainer

Wat is grappiger dan je eigen stem horen? Met de Leestrainer kunnen leerlingen hun leesprestaties opnemen én beluisteren. Zo weten ze precies wat goed gaat en wat beter kan. De softwaretool coacht risicolezers én daagt vlotte lezers uit. De Leestrainer ondersteunt leerlingen onder meer bij het zelfstandig werken aan de leesontwikkeling en bij het vlot leren lezen van losse woordjes. Via een digitaal leesrapport volgt iedere leerling de eigen leesontwikkeling. Je leest de resultaten terug via een speciale leerkrachtmodule.

Estafette Lite

Estafette Lite is de ‘light-variant’ van Estafette. In plaats van 2 leerstofpakketten per AVI-niveau doorloop je 1 leerstofpakket per AVI-niveau. Estafette Lite is geen andere of aangepaste methode dan Estafette, alleen het programma is gehalveerd. Ook de materialen blijven hetzelfde, alleen het aantal leesboeken en omnibussen verandert.

Estafette Lite besteedt minder tijd aan technisch lezen, maar de kwaliteit blijft hetzelfde. 1 leerstofpakket bevat namelijk alle leerstof, het tweede pakket is een herhaling en inoefening van het eerste.

Bekijk ook de vragen en antwoorden over het gebruik van Estafette Lite.