Handleiding

Voor elk niveau is er een handleidingpakket (A & B) met duidelijke lesbeschrijvingen en veel tips voor de extra-leestijd. Ook is er informatie opgenomen over de doelstellingen, leerinhouden en achtergronden. De handleidingen zijn zowel digitaal als op papier beschikbaar.