Doorgaande leerlijn

Taal, lezen en schrijven hangen nauw met elkaar samen. Daarom laat Zwijsen de methoden voor deze vakgebieden optimaal op elkaar aansluiten. Maar Estafette is uiteraard ook te combineren met andere lesmethoden.

Groep 3: aansluiting met Veilig leren lezen

  • Estafette bouwt voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat leerlingen bereiken met Veilig leren lezen.
  • Leerstof uit de laatste kern van Veilig leren lezen wordt in het M4 pakket van Estafette herhaald en uitgebreid.
  • De methodes hanteren hetzelfde differentiatiemodel.
  • Materiaalherkenning; zo is vloeiend & vlot gebaseerd op Veilig & vlot van Veilig leren lezen.
     

Aansluiting met het voortgezet onderwijs

  • Hoofddoel van Estafette is dat kinderen aan het eind van de basisschool functioneel geletterd zijn en teksten vloeiend kunnen lezen met begrip. Want met een goede leesvaardigheid en bijbehorende literaire competenties kunnen ze zich beter redden op het voortgezet onderwijs.
  • Estafette voldoet aan de referentieniveaus 1F en 2F.

    Lees meer over de compleet nieuwe aanpak van Estafette in de bovenbouw