Doorlopende leerlijn

Veilig leren lezen

Humpie Dumpie: dé aanvulling op Veilig leren lezen (groep 3)

Zwijsen biedt een goed doortimmerde doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs: van Schatkist naar Veilig leren lezen naar Estafette. Met de methode Veilig leren lezen gaat het aanvankelijk lezen van start. Humpie Dumpie vormt daarop een mooie aanvulling. Leerlingen uit groep 3 krijgen de kans om zelfstandig de leeswerkboekjes door te nemen. Dit geeft een impuls aan het begrijpend leren lezen en de persoonlijke leesbeleving.

Doorgaande leerlijn leesontwikkeling

De leesmethoden Schatkist (kleuters), Veilig leren lezen (groep 3) en Estafette (groep 4 tot en met 8) hanteren dezelfde visie als het gaat om taal en lezen. Goed en steeds beter leren lezen is van grote betekenis. En wie steeds beter wil leren lezen, móét oefenen. Of liever gezegd: mág oefenen! Want het is een feestje om in de boeken van Zwijsen te duiken...

Humpie Dumpie: waardevolle aanvulling

Hoewel leerlingen binnen de diverse leesmethoden al veel te oefenen hebben, zijn extra materialen natuurlijk mooi meegenomen. Vooral bij de start van het aanvankelijk lezen in groep 3, wanneer begrijpend leren lezen en de persoonlijke leesbeleving steeds belangrijker worden. De acht leeswerkboekjes van Humpie Dumpie vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande leerstof. De boekjes bieden boekenwurmen de kans om zelfstandig te oefenen met lezen op het eigen niveau. 

Oefenen op elk niveau

De leerlijnen van Schatkist, Veilig leren lezen en Estafette sluiten naadloos op elkaar aan. Alle leesmethoden hanteren dezelfde aanpak: aanpak 'ster' voor risicolezers, aanpak 'maan' voor methodevolgers en aanpak 'zon' voor vlotte lezers. Humpie Dumpie speelt goed in op deze niveauverschillen. De leeswerkboekjes 1 tot en met 8 bouwen op in moeilijkheidsgraad, zowel op het gebied van leestechniek als leesbegrip. Daarmee zijn de boekjes voor diverse doelgroepen op verschillende momenten inzetbaar.