Doorlopende leerlijn

Lezen in beeld bevat een doorgaande leerlijn voor begrijpend en studerend lezen, van groep 4 tot en met 8. U behandelt elk leerjaar de leerstof die nodig is om van uw leerlingen actieve lezers te maken: kinderen met een ruime woordenschat én het talent om teksten te lezen en de inhoud daarvan te begrijpen en direct toe te passen. Verfrissend!

Woordenschat

Begrijpend en studerend lezen én... woordenschat

Hoe meer woorden een kind kent, hoe liever het leest en hoe meer verhalen het begrijpt. Lezen in beeld besteedt daarom veel aandacht aan woordenschat, onder meer met een speciaal ontwikkeld computerprogramma, een uitgekiende woordenlijst én mogelijkheden voor preteaching aan het begin van elk blok.

Taal

Begrijpend en studerend lezen én... taal

Lezen en taal horen bij elkaar. Zwijsen laat het lees- en taalonderwijs daarom mooi op elkaar aansluiten met de methoden Lezen in beeld, Taal in beeld én Spelling in beeld. Alle methoden zijn compact, flexibel, werken met dezelfde thematische opbouw en bieden mogelijkheden voor zelfstandig leren. Lezen in beeld is een mooie aanvulling op de twee taalmethoden, maar werkt ook prima op zichzelf.