Hoe het werkt

Lezen in beeld is een flexibele leesmethode voor groep 4 tot en met 8. De methode richt zich op begrijpend en studerend leren lezen, met extra aandacht voor woordenschat. Lezen in beeld is ontwikkeld voor kinderen van nu. Elke leerling leert met eigen materialen én een aanpak op maat actief lezen: teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toepassen.

Didactiek

Vlot en vloeiend kunnen lezen is één ding, maar teksten begrijpen is iets heel anders. Lezen wordt pas écht leuk als een verhaal tot leven komt. Als kinderen de betekenis achter letters, woorden en zinnen ontdekken. Als ze niet meer willen stoppen met lezen, omdat een boek zo spannend, grappig of leerzaam is. Dit alles gebeurt zodra kinderen van start gaan met Lezen in beeld, de flexibele methode voor begrijpend en studerend lezen.

Woordenschat

Met Lezen in beeld draait het niet alleen om begrijpend en studerend leren lezen, maar ook om woordenschat. Belangrijk, want voldoende woordenschatbeheersing draagt bij aan een goede taalvaardigheid. Welke woorden bestaan er allemaal en wat is de betekenis ervan? Hoe meer woorden een kind kent, hoe beter zijn tekstbegrip. Lekker aan de slag dus met 'Woordenschat in beeld', de unieke software van Lezen in beeld.

Voor kinderen van nu

Lezen in beeld richt zich op kinderen van groep 4 tot en met 8, voor wie actief leren lezen een must is. De methode focust op kinderen van nu, met al hun mooie verschillen in kennis, gedrag en onderwijsbehoeften. Voor elke leerling is een unieke aanpak met eigen materialen mogelijk. Zo leert ieder kind in een eigen tempo actief lezen: teksten lezen, de inhoud begrijpen en deze direct toepassen. Zelfstandig, onder begeleiding of samen met andere kinderen... én natuurlijk omringd door de allerleukste boeken!

Opbouw

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Wie iets vaak doet, leert het goed, beter, best! En bij Lezen in beeld gaat het niet vervelen hoor, integendeel: met elke les wordt het alleen maar leuker, leuker en nog eens leuker.

Lezen in beeld bestaat uit vijf delen: deel a (groep 4), deel b (groep 5), deel c (groep 6), deel d (groep 7) en deel e (groep 8). Stap voor stap op weg naar maximale leesresultaten voor elk kind.

Lezen in beeld deel a | Groep 4

Met Lezen in beeld a maken kinderen uit groep 4 kennis met het vak begrijpend lezen. Lezen in beeld a is een instapprogramma, bestaande uit vier blokken: Verken de tekst − Lees de tekst − Controleer of je begrijpt wat er staat − Bepaal de bedoeling van de schrijver. Voor ieder blok bestaan vier lessen (iedere week één les). In totaal biedt Lezen in beeld a dus lesstof voor zestien weken, met als afsluiter een breekweek. De meeste scholen starten in de tweede helft van groep 4 met Lezen in beeld a, maar het is ook mogelijk om de leerstof over het hele schooljaar te spreiden en om de week les te geven.

Lezen in beeld deel b tot en met e | Groep 5 tot en met 8

Lezen in beeld b tot en met e biedt de volgende acht blokken: Herhaling van de leerstof van het voorgaande jaar − Verken de tekst − Lees de tekst − Controleer of je begrijpt wat er staat −  Bepaal de bedoeling van de schrijver − Verwerk de informatie uit de tekst − Kijk terug en trek conclusies − Terugblik op de leerstof van het afgelopen jaar. Voor elk blok bestaan vier lessen (iedere week één les) en na blok 4 en 8 vindt een breekweek plaats. Het jaarprogramma van Lezen in beeld b tot en met e bestaat dus in totaal uit vierendertig schoolweken.

Vaste lesopbouw

Alle lessen van Lezen in beeld hebben een vaste opbouw met een introductie (op verkenning), instructie (uitleg), verwerking (aan de slag) en evaluatie/reflectie (terugkijken). Leerlingen kunnen zelfstandig de leerstof doorwerken en hun eigen leerproces volgen.

Differentiatie

Ieder kind is anders. Goed onderwijs houdt daar rekening mee. Bij Zwijsen vinden we het belangrijk dat kinderen op hun eigen tempo en met veel zelfvertrouwen leren, ontdekken en groeien. Lezen in beeld draait om passend leesonderwijs, met volop mogelijkheden om te differentiëren.

Begeleiding

Terwijl sommige leerlingen zelfstandig aan de slag gaan, hebben anderen meer (voor)instructie en begeleiding nodig. Met Lezen in beeld kan het allemaal! Gebruik bijvoorbeeld preteaching (voorinstructie) voor leerlingen met een beperkte woordenschat of onvoldoende technische leesvaardigheid. En denk ook aan het online programma 'Woordenschat in beeld', om verschillende woorden extra uit te leggen, te oefenen of te toetsen.

Tempo

Houd de klas goed bij de les, mét de extra stof van Leesstudio! Leesstudio is de naam van een uitgebreid pakket aan plustaken, waarmee leerlingen zelfstandig aan woordenschatuitbreiding en toegepast begrijpend lezen werken. Leerlingen die eerder klaar zijn tijdens de les, hoeven zich dus geen moment meer te vervelen.

Niveau

Wat is het niveau van een leerling? Bij Lezen in beeld b tot en met e is het eenvoudig te meten via een toetstaak in de vierde week. Wie de doelen nog niet heeft bereikt, krijgt een herhalingstaak. Anderen gaan aan de slag met plustaken.

Extra's

Hoe groot het verschil in het begin misschien ook is tussen zwakke en sterke lezers, aan het eind van het schooljaar hebben álle leerlingen dezelfde leerstof doorlopen. Zwakke lezers krijgen extra begeleide instructie en verwerking, meer instructie- en inoefentijd én eventueel aangepaste doelstellingen (indien zij door een diepere oorzaak het tempo niet kunnen bijhouden). 

Toetsing en evaluatie

Een van de leukste momenten in het onderwijs is wanneer zichtbaar wordt wat alle inspanning oplevert. Wat zijn de resultaten van al dat oefenen, oefenen en oefenen? Lezen in beeld brengt dat op verschillende manieren in kaart: via evaluatie per les, per blok of op de langere termijn.

Evaluatie per les

Iedere les eindigt met een terugkijkopdracht die duidelijk maakt of een leerling het lesdoel heeft bereikt. Als leerlingen deze opdracht zelfstandig maken, leidt dit tot zelfreflectie. Het is ook mogelijk om de opdracht klassikaal te behandelen: wat hebben we deze les geleerd?  

Evaluatie per blok

Hebben de leerlingen de doelen van het blok bereikt? Om hierachter te komen, krijgen de leerlingen van Lezen in beeld a aan het eind van elk blok een herhalingsles. Leerlingen van Lezen in beeld b tot en met e krijgen aan het begin van de vierde week een toetstaak die betrekking heeft op de drie voorgaande lessen. De score geeft een beeld over de vervolgactiviteiten: een herhalingstaak of plustaken?   Evaluatie op de langere termijn De evaluatie bij Lezen in beeld is methodeafhankelijk: het laat zien of de leerling de leerstof van het afgelopen blok beheerst. Als u het algemene niveau van begrijpend en studerend lezen van een leerling wilt vergelijken met leeftijdsgenoten, zijn methodeonafhankelijke toetsen nodig (denk aan Cito).

Software

Ontdek de digitale mogelijkheden van Lezen in beeld. Gegarandeerd meer leesplezier, levendige en overzichtelijke lessen én veel bijzondere extra's waarmee u het beste uit uw leerlingen haalt. De software stimuleert het zelfstandig werken van jonge lezers én ondersteunt u optimaal.

Leerkrachtassistent

Wist u dat er een duidelijk verband bestaat tussen de kwaliteit van de instructie en de leesprestaties van leerlingen? Daarom is de Leerkrachtassistent een onmisbare digibordtool! Uw instructie wordt leuker, spannender en interactiever én daarmee stijgt het leerrendement. In de Leerkrachtassistent vindt u onder meer alle lesboek- en werkboekpagina's uit de methode Lezen in beeld, een woordenhulp, pagina's met doelwoorden en veel aansprekende animaties.

Woordenschat in beeld

Hoe meer woorden een kind kent, hoe beter zijn tekstbegrip. Via het online programma Woordenschat in beeld is het mogelijk om woorden extra uit te leggen, te oefenen en te toetsen. Woordenschat biedt maar liefst duizend woorden per jaargroep, heeft creatieve invalshoeken, stimuleert leerlingen tot zelfstandig werken én beloont regelmatig met een mop.

Leesstudio

Met Leesstudio blijven leerlingen die sneller klaar zijn dan klasgenoten geprikkeld en uitgedaagd. Leesstudio bestaat uit een verzameling kaarten met extra leestaken, ook wel plustaken genoemd. De leestaken bevatten lees- en werkopdrachten, behandelen diverse leesstrategieën en brengen teksten tot leven. Voor elke jaargroep is een eigen versie beschikbaar.