Doorlopende leerlijn

Natuurzaken is onderdeel van De Zaken van Zwijsen. Ook De Zaken 3-4 (wereldoriëntatie), Wereldzaken (aardrijkskunde) en Tijdzaken (geschiedenis) behoren hiertoe. Door in groep 3 naast Veilig leren lezen De Zaken 3-4 in te zetten, creëer je een doorgaande leerlijn! Vanaf groep 5 pak je de zaakvakken op met Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken. Deze methoden hebben dezelfde opbouw en structuur, materialen, didactiek, vormgeving en organisatievorm.

Van Natuurzaken naar Tijdzaken en Wereldzaken

Vanaf groep 5 starten leerlingen met losse methoden voor natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Met De Zaken van Zwijsen behandel je alle kerndoelen. Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken zijn interactieve, kleurrijke methoden die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aanwakkeren. Deze methoden behandelen dezelfde thema’s als De Zaken 3-4. Deze herkenbaarheid is voor zowel kinderen als leerkrachten erg prettig! De compacte opzet maakt het mogelijk om de lessen op verschillende manieren over het schooljaar te verdelen. De methoden zijn ook los van elkaar te gebruiken. Volop flexibiliteit dus met De Zaken van Zwijsen!

Herkenbare opbouw

Alle methoden van de Zaken van Zwijsen bestaan uit digibordsoftware voor leerlingen en leerkrachten. Voor leerlingen is er ook een papieren of digitaal werkboek. Het digibord vormt het hart van de methoden. Je gebruikt dit voor de introductie, de instructie en het samen leren aan de hand van de interactieve oefeningen. Doordat alle methoden op deze manier werken, verloopt het lesgeven en leren soepel.

Groep 5-6 versus 7-8

De thema’s waar kinderen in groep 5-6 zich in verdiepen, komen ook aan bod in groep 7-8. De lesinhoud verschilt. In groep 7-8 gaan De Zaken van Zwijsen een stap verder. In groep 5 leren kinderen tijdens een les over het lichaam hoe spieren, botten en gewrichten werken. In groep 7 komen de ademhaling en bloedsomloop aan bod. Groep 6 leert welke energiebronnen er zijn tijdens het thema milieu. In groep 8 worden recycling en duurzaamheid bij dit thema behandeld.

De Zaken 3-4 naast Veilig leren lezen

In groep 3 en 4 biedt Zwijsen de zaakvakken geïntegreerd aan in de methode De Zaken 3-4. In beide groepen komen elf thema’s aan bod waarin ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ centraal staan. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de kernen van Veilig leren lezen kim-versie, maar De Zaken 3-4 zijn ook uitstekend te gebruiken in combinatie met Veilig leren lezen tweede maan-versie. De indeling in thema’s zorgt ervoor dat kinderen de begrippen in samenhang aanleren.

Aandacht voor woordenschat

De Zaken van Zwijsen besteden veel aandacht aan woordenschat. Moeilijke woorden en begrippen zijn in alle jaargroepen voorzien van de fonetische uitspraak en elk begrip wordt gepresenteerd met een afbeelding, filmpje of illustratie. Een nieuw begrip bespreek je klassikaal aan de hand van een praatplaat. De digibordoefeningen zorgen ervoor dat kinderen de begrippen inoefenen. Tot slot controleer je of jouw leerlingen de begrippen correct interpreteren. De Zaken 3-4 geeft net als Veilig leren lezen suggesties voor coöperatieve werkvormen.