Doorlopende leerlijn

Pennenstreken, de meest succesvolle en grootste schrijfmethode voor het basisonderwijs, heeft een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot en met 8. De kleuters gaan aan de slag met schrijfvormen, groep 3 met kleine letters en groep 4 met hoofdletters. Kinderen in groep 5 tot en met 8 ontwikkelen een vlot en leesbaar eigen handschrift, in verbonden of blokschrift. Indrukwekkend!

Groep 1 en 2: schrijfvormen

Het Pennenstreken-kleuterpakket bereidt kinderen uit groep 1 en 2 spelenderwijs voor op het echte werk. Zo zijn ze bij de start in groep 3 al vertrouwd geraakt met de didactiek, schrijfvormen, schrijfliedjes, een goede pengreep en zithouding.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Pennenstreken kleuters spelenderwijs kennis laat maken met schrijven.

Groep 3: kleine letters

In groep 3 is het schrijfprogramma het meest intensief met in het eerste half jaar vijf basislessen per week en in het tweede half jaar twee basislessen per week plus eventueel één extra oefenles. Leerlingen ontdekken de kleine letters, leestekens, cijfers en het verbonden- en blokschrift. De volgorde van kleine letters leren schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak, 3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur. De aanpak van Pennenstreken is naadloos gekoppeld aan Veilig leren lezen kim-versie.

Pennenstreken - Veilig leren lezen

De perfecte combinatie: Pennenstreken editie 2 en Veilig leren lezen kim-versie

De koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden ze de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen. Veilig leren lezen kim-versie en Pennenstreken editie 2 sluiten daarom naadloos op elkaar aan. Zo is de lettervolgorde hetzelfde en wordt ook de leerlijn spelling door Pennenstreken gevolgd.

Dezelfde letters leren

Het basisuitgangspunt is dat schrijven het leren lezen ondersteunt. Dus leren leerlingen op de dag dat ze een letter leren lezen, die letter ook meteen schrijven. Pennenstreken biedt de letters in dezelfde volgorde aan als bij Veilig leren lezen. Oók als dit schrijftechnisch minder logisch is: de lastige letter k is al de tweede letter die leerlingen moeten leren schrijven. Om die lastige letter te kunnen aanleren, biedt Pennenstreken daarom een extra schrijfles aan bij de letter k en Veilig leren lezen een extra leesles.   

Dezelfde spelling

De koppeling tussen letters leren lezen en letters leren schrijven is heel belangrijk in het eerste halfjaar van groep 3. Maar ook in de tweede helft van groep 3 blijft er sprake van een naadloze aansluiting tussen beide methoden.

Dezelfde didactiek

Een belangrijk punt is dat de lees- en schrijfdidactiek overeenkomen.

Dezelfde opbouw

De optimale aansluiting tussen Veilig leren lezen kim-versie en Pennenstreken editie 2 zorgt voor veel herkenning bij de leerlingen.

Dezelfde toetsmomenten

De toetsing in Pennenstreken editie 2 loopt gelijk met de kernen van Veilig leren lezen kim-versie. Elke kern sluit af met een korte schrijftoets.

Groep 4: hoofdletters

Het programma voor groep 4, bestaande uit 36 lesweken, richt zich op hoofdletters leren schrijven. Startend met drie basislessen per week, daarna twee basislessen per week plus eventueel één extra oefenles. De volgorde van hoofdletters leren schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak, 3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur, waarbij leerlingen telkens een stapje kleiner leren schrijven. Pennenstreken koppelt het leren schrijven aan het spellingonderwijs.

Groep 5 tot en met 8: een eigen handschrift

Het programma voor groep 5 tot en met 8 bestaat uit 32 lesweken, met acht themablokken van vier weken. De leerlingen ontwikkelen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift, wat ook in dit digitale tijdperk van grote waarde blijft. Groep 5 krijgt twee basislessen per week en groep 6 tot en met 8 één basisles per week, indien nodig met extra oefenlessen.