Lijn- en ruitjesschriften Pennenstreken

Schrijven leer je door het veel te doen

Om kinderen de juiste ondersteuning te bieden bij het aanvankelijk schrijfonderwijs zijn er bij Pennenstreken blanco schrijfschriften verkrijgbaar met de juiste liniatuur om goede en leesbare letters en cijfers te leren schrijven. Deze blanco lijn- en ruitjesschriften worden gebruikt om leerlingen extra te laten oefenen met schrijven en om de juiste liniatuur te bieden bij andere vakken. In de lijnschriften kunnen leerlingen bijvoorbeeld schrijfoefeningen maken of goed hoofdletters leren schrijven. In de ruitjesschriften schrijven kinderen cijfers.

Nieuw: aangezien de liniering verschilt bij verbonden en blokschrift zijn er nu ook aparte lijnschriften verkrijgbaar.