Hoe het werkt

Zelf aan de slag

Leerlingen kunnen volledig zelf aan de slag met Rekenpanda. De opdrachten zijn ingedeeld in 4 domeinen, die te herkennen zijn aan de kleur van het binnenwerk. Zo kunnen ze in één oogopslag zien in welk domein ze gaan werken. Met het antwoordenboek kijken ze de opdrachten zelf na en door het vorderingenoverzicht en de toets in het werkboekje hebben ze inzicht in hun eigen resultaten. Ook kunnen ze in Rekenpanda goed samen met andere leerlingen werken.

Het antwoordenboek bevat naast antwoorden ook een handleidingdeel voor leerkachten. In deze handleiding staan suggesties voor het uitvoeren, plannen, registreren en beoordelen van activiteiten.

Inkijkexemplaar

Bekijk een paar leuke en uitdagende opdrachten in onderstaande bladerversie van Rekenpanda jaargroep 6.

Overzicht materialen

Voor de leerlingen: 

  • 1 werkboekje per leerjaar voor groep 3 t/m 8 met domeinspecifieke verrijkingsstof op niveau 1S.

Voor de leerkracht:

  • 1 handleiding/antwoordenboek per leerjaar voor groep 3 t/m 8

Leerstof

In Rekenpanda ligt de nadruk op het zelfsturend verwerken/oefenen van leerstof zoals die in de gangbare reken-wiskundemethodes voorkomt. De opdrachten zijn ingedeeld naar 4 onderwerpen, die te herkennen zijn aan de kleuren van de werkbladen.

  • Getalbegrip en bewerkingen (gele bladen)
  • Meten en meetkunde (rode bladen)
  • Logisch denken en redeneren (groene bladen)
  • Combinaties (blauwe bladen)

Gratis uitproberen

Hoe leert elk kind beter rekenen? Door zijn onderzoekende houding te activeren en te stimuleren met de leuke en uitdagende rekensommen van Rekenpanda.

Download de gratis materialen en probeer ze uit in je groep