Hoe het werkt

Domeinspecifieke leerstof

In Rekenvlinder ligt de nadruk op het zelfsturend verwerken en oefenen van domeinspecifieke leerstof zoals die in de gangbare reken-wiskundemethodes voorkomt. Elk werkboek kent een vaste indeling, bestaande uit:

 1. In dit boek oefen je …: Elk boek start met een doelenoverzicht voor de leerling.
 2. Weet je nog?: 6 opdrachten die de voorkennis van de leerling activeren en toetsen.
 3. Je oefent …: 6 leerstappen met heldere doelomschrijvingen. Elke leerstap bestaat uit 10 opdrachten die oplopen in moeilijkheidsgraad.
 4. Wat weet je nu?: Een toets per leerstap.
 5. Spel: Een spel of puzzelachtige opdrachten.
 6. Dit kan ik nu!: 6 opdrachten waarmee de leerling reflecteert op de voorgaande 6 leerstappen.

Inkijkexemplaar

Bekijk een paar opdrachten in onderstaande bladerversie van Rekenvlinder jaargroep 6.

Overzicht materialen

Voor de leerling:

 • 12 werkboeken met domeinspecifieke oefenstof op niveau 1F voor leerlingen in groep 3 t/m 8
 • 12 antwoordenboeken behorende bij bovengenoemde 12 domeinspecifieke werkboeken  

Voor de leerkracht:

 • Algemene toelichting
 • Toelichting per werkboek
 • De toelichtingen kun je downloaden in de Leerkrachtmodule van Zwijsen. Lees meer

De volgende 12 boekjes zijn beschikbaar:

 1. Rekenen met procenten
 2. Rekenen met breuken
 3. Rekenen met decimale getallen
 4. Rekenen met verhoudingen
 5. Metriek stelsel
 6. Betekenis geven aan procenten
 7. Betekenis geven aan breuken
 8. Lengte, inhoud en gewicht
 9. Klokkijken
 10. Toepassingen met procenten
 11. Geldrekenen
 12. Betekenis geven aan decimale getallen

Hoe zet je Rekenvlinder in bij jouw rekenmethode?

De rekenboeken van Rekenvlinder kun je inzetten als extra oefenmateriaal naast de rekenmethode waar je school mee werkt. Ook kun je Rekenvlinder opnemen in je groeps- en handelingsplannen op basis van de CITO-LOVS analyse.

Wil je weten hoe en wanneer je Rekenvlinder het beste kunt inzetten bij jouw rekenmethode, ga dan naar de Veelgestelde vragen over de Extra rekenmaterialen.

Gratis uitproberen

Leerlingen die moeite hebben met het halen van rekendoelen hebben gerichte hulp nodig. Download hieronder opdrachten uit Rekenvlinder en bepaal welk werkboek van Rekenvlinder het beste aansluit bij jouw leerlingen. 

Download de gratis materialen en probeer ze uit in je groep