Doorlopende leerlijn

Schatkist: doorgaande leerlijn groep 1 en 2

Schatkist, de meest gebruikte en meest complete kleutermethode, vormt het hart van de doorgaande lijn tussen Uk & Puk, Veilig leren lezen en Pennenstreken. Zwijsen ontwikkelt alle lesmethoden vanuit eenzelfde visie en verbindt deze vervolgens naadloos met elkaar. Doordat alle methoden met soortgelijke aanpakken, stijlen, thema's en materialen werken, is de herkenbaarheid groot bij leerlingen en stromen ze telkens vloeiend door naar de volgende methode.

Van Uk & Puk naar Schatkist

Uk & Puk daagt kinderen van 0 tot 4 jaar bij kindercentra (baby's, dreumesen en peuters) uit om al spelenderwijs de wereld te ontdekken en belangrijke vaardigheden op te doen. Dat gebeurt met doelgerichte activiteiten op het gebied van taal, spraak, motoriek en sociale-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 1 borduurt Schatkist hierop voort met aansluitende doelen, thema's, ankers en overeenkomstige materialen (zoals de pop, het prentenboek en dagritmekaarten). Een subtiele overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar basisschool.

Van Schatkist naar Veilig leren lezen

Wie in groep 2 met Schatkist editie 3 werkt, zal in groep 3 veel herkennen in Veilig leren lezen. De methoden zijn door dezelfde auteurs ontwikkeld, wat de doorgaande lijn goed zichtbaar maakt. De overeenkomsten zitten 'm onder meer in dezelfde thema's, pictogrammen en figuren (denk aan opa en Kim op het Puddingboomplein én Zoem de bij), maar ook in de differentiatie op drie niveaus (ster, maan en zon), de lettertoetsen én het werken met Digiregie en de Leerkrachtassistent. Herkenbaar, zowel voor de leerling als leerkracht.

Van Schatkist naar Pennenstreken

Schatkist besteedt onder meer aandacht aan zithouding, schrijfpatronen, schrijftekens en aan het schrijven van cijfers. Een 'schat' van een voorbereiding op het échte schrijfwerk in groep 3 (Pennenstreken). Wil je kleuters nog beter voorbereiden op het leren schrijven, integreer dan moeiteloos het kleuterdeel van Pennenstreken in de thema's van Schatkist.