Voorleesboek

voorleesboek kleutermethode Schatkist

Schatkist werkt met ankers en routines. Ankers zijn thema's die volgens een vaste en herkenbare structuur zijn opgebouwd. Schatkist telt voor groep 1-2 in totaal 18 ankers. Je kiest zelf de ankers die je het meest aanspreken. Binnen een anker is er genoeg ruimte om eigen activiteiten toe te voegen.

Elk van de 18 ankers bestaat uit:

  • een prentenboek met het ankerverhaal;
  • het bijbehorende activiteitenboek;
  • een bijpassend voorleesboek.

Voorleesboek met korte verhalen

Elk voorleesboek bevat 15 korte verhalen die je kan voorlezen gedurende de weken waarin je met het anker werkt. Elke dag 5 minuten een voorleesverhaal: goed voor de taalontwikkeling!

Meer materiaal van Schatkist

Zoemverhalen, materiaal kleutermethode Schatkist van Zwijsen

Zoemverhalen

De Zoemverhalen gebruik je bij het verkennen van de letters en hun klank en bij het voorbereidend schrijven. In elk anker zijn twee verhalen opgenomen, één verhaal per letter. Meer informatie

Bijenhotel

Deze poster met 38 letters hang je op in de klas bij de lettertafel. Als een nieuwe letter is verkend, kan je bij deze letter een vakje inkleuren of je laat dit de kinderen doen. Meer informatie