Doorlopende leerlijn

Doorgaande leerlijn voor groep 4 tot en met 8

Taal, spelling, lezen en schrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom sluiten de Zwijsen-methoden voor deze vakgebieden naadloos op elkaar aan. Met Schatkist, Veilig leren lezen, Estafette, Lezen in beeld, Pennenstreken en Taal in beeld bied je je leerlingen een sterke doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8. Leuke, uitdagende en prikkelende leerstof voor nu, een stevige basis voor later.  

Van de ene in de andere methode

Met Taal in beeld haal je een goed doortimmerde, doorlopende methode voor taal en spelling in huis, die bovendien mooi aansluit op andere Zwijsen-methoden. Doordat alle methoden perfect op elkaar zijn afgestemd, stappen leerlingen van groep 1 tot en met 8 eenvoudig van de ene in de andere methode. De herkenbaarheid zit 'm onder meer in de pictogrammen, digitale tools en in de wijze waarop de stof wordt aangeboden.

Goed doordachte opbouw

Zwijsen volgt het kind. De methoden bouwen daarom langzaam op in moeilijkheidsgraad, passend bij het tempo en de ontwikkeling van leerlingen. Alles komt stap voor stap en op het juiste moment aan bod. Een voorbeeld: in het begin van de schoolcarrière (tot en met groep 4) draait het vooral om de technische leesvaardigheid. Pas later ligt de focus op taal. 

Dezelfde aanpak

Zwijsen hecht grote waarde aan onderwijs op maat. Taal in beeld speelt daarom in op de verschillende niveaus van leerlingen: taalzwak, taalgemiddeld of taalsterk. Ook de andere Zwijsen-methoden werken volgens soortgelijke aanpakken. Op deze manier krijgt ieder kind, gedurende de gehele doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8, aandacht en uitdaging op het eigen niveau.