Antwoordenboek Spelling in beeld

In het antwoordenboek zijn de antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek terug te vinden. Bij open vragen staat er steeds ‘bijvoorbeeld’ of ‘eigen antwoord’ om aan te geven dat meer antwoorden goed kunnen zijn. Het antwoordenboek spelling gebruik je om klassikaal het werk na te kijken of je laat je leerlingen zelfstandig hun antwoorden nakijken. 

Voor herhalings- en plustaken heeft Spelling in beeld een pakket leermiddelen die uw leerlingen zelfstandig of klassikaal kunnen gebruiken. 

Ben je geïnteresseerd in Taal in beeld & Spelling in beeld?