Kopieerboek Spelling in beeld

In het kopieerboek staan de leerlingbladen, nakijkbladen en registratieformulieren bij het signaal- en controledictee. Daarnaast is voor iedere spellingcategorie die in de controledictees bevraagd wordt een kopieerblad ‘extra oefening’ opgenomen.

Ben je geïnteresseerd in Taal in beeld & Spelling in beeld?