Woordenschat in beeld

Woordenschat in beeld is een online game bij het domein woordenschat. Het spel kan worden ingezet als herhalings- of plustaak bij Taal in beeld. Met deze online game werken leerlingen doelgericht en op hun eigen niveau aan het vergroten van hun woordenschat.

Ben je geïnteresseerd in Taal in beeld & Spelling in beeld?