Doorlopende leerlijn

De Zaken 3-4 (wereldoriëntatie), Tijdzaken (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde) en Natuurzaken (natuur en techniek) vormen samen De Zaken van Zwijsen. Creëer een doorlopende leerlijn door in groep 3 Veilig leren lezen en De Zaken 3-4 te gebruiken. In groep 5 start je met Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken. Alle methoden van De Zaken van Zwijsen hebben dezelfde opbouw, organisatievorm, didactiek, structuur en aansprekende vormgeving.

Van Tijdzaken naar Wereldzaken en Natuurzaken

Vanaf groep 5 zet je de doorgaande leerlijn voort met de losse methoden voor geschiedenis (Tijdzaken), aardrijkskunde (Wereldzaken) en natuur en techniek (Natuurzaken). Het zijn interactieve, aansprekende methoden boordevol kleurrijke filmpjes en afbeeldingen en uitdagende opdrachten. In De Zaken van Zwijsen worden alle kerndoelen behandeld. De lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Leerkrachten en leerlingen vinden deze herkenbaarheid erg prettig. De methoden zijn flexibel, omdat het jaarprogramma compact is. Je hebt de ruimte om je eigen materialen in te voegen of lessen in te korten.  

Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken zijn ook los van elkaar te gebruiken.

Het digibord als hart van de methode

De methoden van De Zaken van Zwijsen hebben allemaal dezelfde opbouw. De methoden bestaan uit digibordsoftware voor leerkrachten en leerlingen. Je hebt de keuze tussen digitale en papieren werkboeken. Het digibord vormt het hart van de methoden. Dit gebruik je voor de introductie en instructie en voor het gezamenlijk maken van de interactieve oefeningen.

Van groep 5-6 naar 7-8

In groep 7-8 bieden Tijdzaken, Natuurzaken en Wereldzaken dezelfde thema’s aan als in groep 5-6. Maar de lesinhoud is anders. Zo leren kinderen in groep 5 bij het thema ‘Steden en staten’ over het leven in steden en kastelen en over het bouwen kerken. In groep 7 komt dit thema weer aan bod, maar dan met lessen over landbouw en handel, het Bourgondische Rijk en de macht van de kerk. Nog een voorbeeld: in groep 6 draait het thema ‘Pruiken en revoluties’ om pruiken, buitenhuizen, rijk en arm. In groep 8 ga je verder met de Franse tijd en revoluties.

De Zaken 3-4 naast Veilig leren lezen

In groep 3 en 4 kun je de zaakvakken geïntegreerd aanbieden met De Zaken 3-4. In elke jaargroep staan elf thema’s centraal die draaien om: ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. De indeling in thema’s zorgt dat je leerlingen de begrippen in samenhang aanleren. De thema’s sluiten aan bij de kernen van Veilig leren lezen kim-versie. Maar ook als je werkt met Veilig leren lezen tweede maan-versie, kun je De Zaken 3-4 inzetten.

Werken aan woordenschat

Het uitbreiden van woordenschat is belangrijk voor elk kind. Daarom is er binnen De Zaken van Zwijsen veel aandacht voor. Bij moeilijke termen staat altijd een fonetische uitspraak. Bovendien staat er altijd een mooie afbeelding, illustratie of filmpje bij. Nieuwe begrippen bespreek je klassikaal aan de hand van een praatplaat. Met digibordoefeningen leren kinderen de betekenis van een begrip en oefenen ze het in. Daarna controleer je of ze het begrip op de juiste wijze interpreteren. De Zaken 3-4 geeft net als Veilig leren lezen suggesties voor coöperatieve werkvormen.