Gebruikswijzer Uk & Puk

De gebruikswijzer van Uk & Puk is beknopt en overzichtelijk. Je leest er kort hoe Uk & Puk is opgebouwd en wat de achterliggende ontwikkelingsdoelen zijn. Ook licht de gebruikswijzer toe wat het werken met Uk & Puk in de praktijk inhoudt.

Meer materiaal van Uk & Puk

Activiteitenboek Uk en Puk, Zwijsen

Activiteitenkatern voor ieder thema

De thema's en activiteiten van Uk & Puk zijn beschreven in activiteitenkaternen. Alle informatie is hier overzichtelijk en stap voor stap gerangschikt. Standaard start een activiteit met 10 woorden die een centrale rol spelen. Meer informatie
Knieboek Uk en Puk, Zwijsen

Knieboek

Voorlezen is belangrijk in Uk & Puk. En dus hoort bij elk thema een voorleesverhaal. Deze verhalen zijn verzameld in drie knieboeken.Meer informatie