Handleidingen per kern

In de handleiding Veilig leren lezen kim-versie vind je een overzichtelijke beschrijving van elk lesonderdeel. In Digiregie vind je de volledig digitale handleiding.

Basisles

De basisles bestaat uit vier lesfasen: introductie, instructie, verlengde instructie en zelfstandig werken, afronding. Differentiatie vindt plaats in de vorm van drie verschillende aanpakken: maan, ster en zon.

Integratielessen

Integratielessen hebben een heel ander karakter. Deze lessen zijn niet gericht op technische vaardigheden, maar op het ontwikkelen van plezier in lezen, interactief voorlezen, ontwikkelen van verhaalbegrip, uitbreiding van de woordenschat en mondelinge taal. De integratieles kent de volgende opbouw: introductie, leskern, afronding. Alle leerlingen van de drie verschillende aanpakken zijn bij deze lessen betrokken.

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Letterkaartjes

Met de letterkaartjes werken je leerlingen spelenderwijs aan het automatiseren van de letterkennis. De letterkaartjes zijn vooral geschikt als oefenmateriaal in kleine groepjes.Meer informatie