Letterbord

Bij het aanbieden van elke nieuwe letter maak je gebruik van het klassikale letterbord. Hiermee automatiseer je de letterkennis.

Letterfamilies

Elke nieuwe letter plaats je op het bord in de volgorde waarin deze in de methode aan bod komt. De letters van het letterbord zijn ingedeeld in vier letterfamilies: korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich sneller bewust zijn van de verschillende letter- en klanksoorten. Het bevordert het letter- en klankbewustzijn en geeft hen inzicht in de woordstructuur.

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Wandplaten

34 prachtig geïllustreerde wandplaten ondersteunen je leerlingen in de klas bij het aanleren van nieuwe woorden en letters.Meer informatie

Handleidingen per kern

In de handleiding vind je een overzichtelijke beschrijving van elk lesonderdeel: van introductie tot afronding. Elke kern heeft een eigen handleiding.Meer informatie

Letterkaartjes

Met de letterkaartjes werken je leerlingen spelenderwijs aan het automatiseren van de letterkennis. De letterkaartjes zijn vooral geschikt als oefenmateriaal in kleine groepjes.Meer informatie