Veilig en vlot

Veilig en vlot behoort net als Veilig gespeld tot het belangrijkste basismateriaal van de leerlingen. Er is telkens één Veilig en vlotboekje per kern en er is zowel een maan- als een zonversie.

Unieke automatiseerlijn

Met Veilig en vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters en op verschillende woordposities. Niet alleen in losse woorden, maar ook in zinnen en korte teksten. Er is telkens één Veilig en vlotboekje per kern en er is zowel een maan- als een zonversie. Op de zogenaamde automatiseerpagina’s in de boekjes worden ook de al langer gekende letters en woordtypen steeds weer herhaald, óók in woorden, zinnen en teksten. De opbouw van Veilig en vlot is uniek, omdat elke aangeboden letter en ieder aangeboden woordtype systematisch terugkomt in het boekje en de daarop volgende Veilig en vlotboekjes. Die systematiek zit niet in andere methoden. Ook het principe van ‘transfer’ is uniek. Leerlingen oefenen daarbij woorden die bestaan uit een combinatie van eerder geoefende woorddelen. Zo worden ze extra ondersteund bij het lezen van nieuwe woorden. Dat versterkt het automatiseren.

Overzicht Veilig en vlot

Blader door een voorbeeld van Veilig en vlot maan kern 4 (zie bovenaan de pagina) of bekijk een van de andere voorbeeldmaterialen:

 

Van inslijpen tot snuffelen

Aan elke aangeleerde letter of woordtype worden in Veilig en vlot maan in totaal vier verplichte pagina’s besteed en (tot en met kern 6) twee facultatieve pagina's.

  1. inslijpen nieuwe letter of (vanaf kern 7) inslijpen nieuw woordtype.
  2. automatiseerpagina (lezen op tempo), woordrijtjes van woorden met bekende letters / bekende woordtypen. Daarnaast enkele zinnen of (vanaf kern 7) korte teksten.
  3. herhaalpagina, woordrijtjes en tekst waarin woorden voorkomen met bekende én nieuw geleerde letters / woordtypen.
  4. automatiseer-transferpagina, deze pagina is bedoeld om te zien of kinderen ook nieuwe woorden met bekende woorddelen op tempo kunnen lezen. Op deze pagina staan woordrijtjes en/of een tekst, waarin (nieuwe) woorden voorkomen die zijn samengesteld uit eerder geoefende woorddelen.
  5. tot en met kern 6, facultatief: extra herhaalpagina, tekst met woorden met bekende én nieuw geleerde letters / woordtypen.
  6. tot en met kern 6, facultatief: snuffelpagina, woordrijtjes en zinnen die uitdaging bieden met datgene wat geleerd is, of een tekst met dit doel. Onder andere het lezen van clusterwoorden.

Veilig en vlot zon

Veilig en vlot zon is op dezelfde wijze samengesteld als Veilig en vlot maan, met de volgende verschillen:

  • De inslijppagina is vanaf kern 1 gericht op woordtypen in plaats van letters.
  • Aan het begin van elk boekje zijn twee introductiepagina’s opgenomen. Hierin worden alle woordtypen gepresenteerd die in de betreffende kern aan de orde komen, in woorden en in zinnen. Deze pagina’s bieden de leerkracht tevens een observatiemoment om te zien of bepaalde woordtypen nog extra aandacht behoeven.