Werkboekjes

Vanaf kern 1 werken de leerlingen in aparte werkboekjes maan en zon. In de werkboekjes staan verschillende opdrachten die aansluiten bij de leerlijnen technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Leesboekjes maan en zon

In kern 1 t/m 6 lezen alle leerlingen in een leesboekje maan-zon. De leerlingen in de zonlijn hebben ook een leesboekje zon. In kern 7 t/m 11 zijn er aparte leesboekjes voor maan en zon.Meer informatie

Magnetische letterdoos

De magnetische letterdoos bevat alle letters uit Veilig leren lezen. De letters zijn aan beide zijden magnetisch, zodat ze keurig op hun plaats blijven.Meer informatie

Klikklakboekje

In het klikklakboekje hangen kinderen de letters die ze al geleerd hebben of al kennen. Zo groeit het klikklakboekje mee met het niveau van het kind.Meer informatie