Veilig stap voor stap

Veilig stap voor stap is een een heel speciale leesmethode voor het speciaal basisonderwijs. Veilig stap voor stap is leverbaar.

Veilig leren lezen kim-versie: heel geschikt voor het speciaal (basis)onderwijs!

De nieuwe versie van Veilig leren lezen is heel geschikt voor het speciaal (basis)onderwijs. Inhoudelijk is er zelfs geen aangepaste versie nodig: vanuit het basisprogramma kunt u eventuele aanpassingen in aanbod en leertijd heel goed realiseren.

Veilig stap voor stap van Zwijsen is een heel speciale methode om te leren lezen, ontwikkeld in aansluiting op Veilig leren lezen 2e Maanversie. Na 15 maanden leesonderwijs met Veilig stap voor stap lezen de meeste kinderen op AVI E3-niveau.

Informatie voor gebruikers in de Leerkrachtmodule

Werkt jouw school al met Veilig stap voor stap? De extra informatie voor gebruikers vind je vanaf nu in de gratis Leerkrachtmodule van Zwijsen. Deze module is er voor álle leerkrachten met een Basispoortaccount.

Lees meer