Over Veilig & vlot E3

Het pakket E3 is bedoeld voor heel zwakke lezers. Het zijn kinderen die op de woordleestoets van Veilig & vlot maan kern 10 onvoldoende scoren. Bovendien scoren ze ook onvoldoende op de vervolgtoets voor risicolezers van kern 10.

Tijdens kern 11 en kern afsluiting krijgen deze kinderen de mogelijkheid om te oefenen in een Veilig & vlot E3-boekje waarin de woordtypen bij de doelen van E3 en het automatiseren van het lezen op woord- en tekstniveau intensief worden geoefend.

 

De materialen

Veilig & vlot E3 bestaat uit 2 boekjes met aanvullend verwerkingsmateriaal.

Veilig & vlot E3 boekje 1 biedt de mogelijkheid om bij kinderen die nog moeite hebben met specifieke woordtypen, deze extra te oefenen en te automatiseren op woord-, zins- en tekstniveau.

In Veilig & vlot E3  boekje 2 staan ook woorden, zinnen en teksten op E3-niveau. Maar hier ligt het accent op het vlot en vloeiend lezen van verhalende en belevingsvolle teksten.

Parallel aan de opbouw van Veilig & vlot E3 loopt een alternatief werkboekje voor kern 11, dat op basis van behoefte van de leerling kan worden samengesteld. De samenstelling en opbouw loopt voor een belangrijk deel parallel aan de reguliere werkboekjes van kern 11. Enkel de opdrachten met M4-woordtypen zijn vervangen door herhaling van E3-woordtypen. Dat geeft ook voor de verwerking mogelijkheden voor extra herhaling en toepassing. 

Organisatie

Natuurlijk zijn de momenten van verlengde instructie en Extra ster-tijd uitermate geschikt voor deze oefensessies, omdat dit momenten zijn waarop begeleiding mogelijk is. Het oefenen met een maatje of het zelf oefenen kan tijdens het zelfstandig werken gebeuren of in andere momenten van de dag buiten de basisles om. Ook het thuis oefenen is een mogelijkheid.

Beschikbaarheid

De boekjes 1 en 2 zijn beschikbaar en kun je bestellen bij je schoolleverancier. In Digiregie Veilig leren lezen kim-versie vind je een gratis werkboekje voor gebruik tijdens kern 11, als alternatief werkboekje voor die kinderen die E3 niet beheersen.